Videoklip af dyrenes anvendelse af faunapassagerne ved Koldkær Bæk

I det følgende vises nogle korte videoklip af forskelle dyrs anvendelse af de 2 faunapassager ved Koldkær Bæk. Det drejer sig dels om faunapassagen under vejen til Agro Food Park dels faunapassagen under Palludan Müllers vej. De er optaget i efteråret 2016 – uden for dyrenes ynglesæson.

  • Ræv
  • Grævling
  • Odder – rødlisteart – som kræver beskyttelse af dens levested. Den er meget følsom over for forstyrrelser. Det ville være fantastisk, hvis Odderen kunne yngle ved Koldkær Bæk. Forsøg venligst ikke på at finde den. Folk bag ‘koldkærbæk.dk’ har aldrig set den i virkeligheden. Den er kun registreret vha. faunakamera, eskrementer og fodspor.
  • Husmår
  • Ilder
  • Brun Rotte
  • Hare

—————————————

Ræv

—————————————

Grævling

—————————————

Odder

—————————————

Husmår

————————————————

Ilder

——————————————

Brun Rotte

————————————————

Hare

————————————————-

Klip af flere dyrearter følger senere.