Vester Eng

Fra Christiansbjerg Boldbaner  løber Koldkær Bæk igennem et engstrøg i Vester Eng, og passerer under den gamle militærvej, som fører ud til de tidligere Ammunitionsdepoter i skoven.
På bækkens videre forløb er den rørlagt under Beach-Vollybanerne og Skydebanerne. Vest herfor løber bækken frit igen og passeres igennem et kuperet terrain, som har karakter af overdrev med spredte hvidtjørn. Der sker ikke afgræsning, men derimod maskinel slåning et par gange om året. Området er Naturplejemæssigt meget vellykket. Fra bakketoppen er der en fin udsigt.

På grund af den varierede natur i Vestereng, er der et meget rigt fuglliv. En stille morgen i maj måned er der et kor af sangfugle, som er vent tilbage efter overvintring under sydligere himmelstrøj. Munk, Kærsanger, Havesanger, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger og Gransanger er alle mere eller mindre almindelige. Af andre fugle med en karakterfuld sang kan nævnes, Sangdrossel, Solsort, Rødhals, Jernspurv, Gærdesmutte og Rødstjert.

På sidste del af Koldkær Bæk’s forløb gennem Vester Eng ender den ved Busvejen ind til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Langs bækkens sidste del står nogle meget gamle, og meget flotte Hvidtjørn – Håber de kan bevares længst muligt.

Se venligst beskrivelsen af Koldkær Bæk’s videre forløb under Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Fra Christiansbjerg Boldbaner fortsætter Koldkær Bæk under Supercykelstien, som passerer igennem Vestereng. Det er en fornøjelse som cykelist at køre igennem det naturskønne område. 5-1-2016.

Fra Christiansbjerg Boldbaner fortsætter Koldkær Bæk under Supercykelstien, som passerer igennem Vestereng. Det er en fornøjelse som cykelist at køre igennem det naturskønne område. 5-1-2016.

Et historisk kort viser Koldkær Bæks frie forløb gennem Vestereng. Kortet er oprindeligt fra 1875 med revisioner frem til 1933. Det er interessant, at der lå en større firlænget gård, hvis navn har givet området sit nuværende navn. Ligeledes bemærkes bakketoppen 'Bildbjerg' og søen, hvor der sandsynligvis er hentet ler til teglsten eller mergel til kalkning af markerne. Det kunne være interessant at undersøge hvad der er udvundet fra den dybe sø. Omkring gården Vestereng ses en større have, samt en åben Eksercerplads, som sandsynligvis har været benyttet af soldaterne fra Langelandsgades Kasserne, Hoeg Guldbergs Kasserne og Vesterleds Kasserne. En ting undre dog MEGET. 7-12 år efter seneste kortrevision fra1933, anlægger den tyske besættelsesmagt ca. 10 ammunitions bunkers i ly af skovens træer i Vestereng. De skulle være skjult for de allieredes bombefly. Gården Vestereng, kan godt nå at være revet ned på ca. 10 år, men hvordan kan der nå at vokse en så høj skov op, at træerne kan sløre ammunitions depoterne ??? Der er noget, som ikke stemmer. Hvis nogle historisk interesserede har svar på dette, kunne det være interessant at få afklaret (mailadresse under 'Kontakt'). Det historiske kort indeholder data fra Geodatastyrelsen (Målebordsblad fra 1875 med revisioner frem til ca. 1933. Hentet 2014).

Et historisk kort viser Koldkær Bæks frie forløb gennem Vestereng. Kortet er oprindeligt fra 1875 med revisioner frem til 1933. Det er interessant, at der lå en større firlænget gård, hvis navn har givet området sit nuværende navn. Ligeledes bemærkes bakketoppen ‘Bildbjerg’ og søen, hvor der sandsynligvis er hentet ler til teglsten eller mergel til kalkning af markerne. Det kunne være interessant at undersøge hvad der er udvundet fra den dybe sø. Omkring gården Vestereng ses en større have, samt en åben Eksercerplads, som sandsynligvis har været benyttet af soldaterne fra Langelandsgades Kasserne, Hoeg Guldbergs Kasserne og Vesterleds Kasserne. En ting undre dog MEGET. 7-12 år efter seneste kortrevision fra1933, anlægger den tyske besættelsesmagt ca. 10 ammunitions bunkers i ly af skovens træer i Vestereng. De skulle være skjult for de allieredes bombefly. Gården Vestereng, kan godt nå at være revet ned på ca. 10 år, men hvordan kan der nå at vokse en så høj skov op, at træerne kan sløre ammunitions depoterne ??? Der er noget, som ikke stemmer. Hvis nogle historisk interesserede har svar på dette, kunne det være interessant at få afklaret (mailadresse under ‘Kontakt’).
Det historiske kort indeholder data fra Geodatastyrelsen (Målebordsblad fra 1875 med revisioner frem til ca. 1933. Hentet 2014).

For foden af Supercykelstien bliver Koldkær Bæk endelig fritløbende. Herfra fortsætter bækken igennem Vestereng. Det meste af forløbet er fritlagt, dog afbrudt af en rørlægning under Beach-Vollybanerne. 5-1-2016.

For foden af Supercykelstien bliver Koldkær Bæk endelig fritløbende. Herfra fortsætter bækken igennem Vestereng. Det meste af forløbet er fritlagt, dog afbrudt af en rørlægning under Beach-Vollybanerne. 5-1-2016.

Koldkær Bæk løber igennem det fugtige engområde i Vestereng. I baggrunden ses dæmningen til supercykelstien. 4-6-2015.

Koldkær Bæk løber igennem det fugtige engområde i Vestereng. I baggrunden ses dæmningen til supercykelstien. 4-6-2015.

Koldkær Bæk løber nede i lavningen af den del af Vestereng, som har karakter af overdrev. Området er naturmæssigt meget vellykket. Det plejes ikke ved kreaturafgræsning, men slåes 1 - 2 gange om året. De spredte småtræer, som primært er Hvidtjørn, Slåen, Vild æble m.m. giver området en god karakter. Der er en fin udsigt fra toppen af bakken, som på det historiske kort benævnes 'Bildbjerg'. Var der ressourcer til at samle det slåede græs/hø sammen og måske afsætte det til nærliggende hestecentre, vil det være et plus i biotopsplejen. Ved at fjerne græsset, vil man over en årrække fjerne næringsstoffer fra området og derved måske give mulighed for en løveng med en spændende flora med måske Gøgeurt, Kodriver og andre specielle karakter-planter for overdrevet. 3-5-2014.

Koldkær Bæk løber nede i lavningen af den del af Vestereng, som har karakter af overdrev. Området er naturmæssigt meget vellykket. Det plejes ikke ved kreaturafgræsning, men slåes 1 – 2 gange om året.
De spredte småtræer, som primært er Hvidtjørn, Slåen, Vild æble m.m. giver området en god karakter. Der er en fin udsigt fra toppen af bakken, som på det historiske kort benævnes ‘Bildbjerg’. Var der ressourcer til at samle det slåede græs/hø sammen og måske afsætte det til nærliggende hestecentre, vil det være et plus i biotopsplejen. Ved at fjerne græsset, vil man over en årrække fjerne næringsstoffer fra området og derved måske give mulighed for en løveng med en spændende flora med måske Gøgeurt, Kodriver og andre specielle karakter-planter for overdrevet. 3-5-2014.

Blomstrende Hvidtjørn på Overdrevet ved Vestereng. På det laveste sted i baggrunden af billedet løber Koldkær Bæk. Når Hvidtjørnen blomstre omkring 1. juni, og alle de skærmblomstrede danner et let fint tæppe - ja så bliver det ikke meget flottere. I Jægersborg Dyrehaven ved København, har mange mennesker en tradition med at ta' ud og se Hvidtjørnen blomstre. De ta'r madkurven med og slår sig ned blandt de gamle Hvidtjørn. Var det en ide, man kunne ta' op i Aarhus og ta' på udflugt til Vestereng ? 4-6-2015

Blomstrende Hvidtjørn på Overdrevet ved Vestereng. På det laveste sted i baggrunden af billedet løber Koldkær Bæk. Når Hvidtjørnen blomstre omkring 1. juni, og alle de skærmblomstrede danner et let fint tæppe – ja så bliver det ikke meget flottere. I Jægersborg Dyrehaven ved København, har mange mennesker en tradition med at ta’ ud og se Hvidtjørnen blomstre. De ta’r madkurven med og slår sig ned blandt de gamle Hvidtjørn. Var det en ide, man kunne ta’ op i Aarhus og ta’ på udflugt til Vestereng ? 4-6-2015

Hvidtjørn ved Vestreeng. Om efteråret og vinteren står træerne og bugner af bær. Et spisekammer uden lige for drosselfugle som Vindrossel, Sjagger og Solsort. Silkehaler se også tit mæske sig med Hvidtjørnens bær. Har der været frost, skulle bærene indeholde lidt gæret alkohol, som fuglene efter sigende kan blive 'høje' af. 8-12-2015.

Hvidtjørn ved Vestreeng. Om efteråret og vinteren står træerne og bugner af bær. Et spisekammer uden lige for drosselfugle som Vindrossel, Sjagger og Solsort. Silkehaler se også tit mæske sig med Hvidtjørnens bær. Har der været frost, skulle bærene indeholde lidt gæret alkohol, som fuglene efter sigende kan blive ‘høje’ af. 8-12-2015.

I bunden af Vestereng fører en gangbro over Koldkær Bæk. I baggrunden deler trampestien sig i to, for at lede forskellige veje gennem det åbne areal, som har karakter af overdrev med spredte træer og buske. 1-6-2014.

I bunden af Vestereng fører en gangbro over Koldkær Bæk. I baggrunden deler trampestien sig i to, for at lede forskellige veje gennem det åbne areal, som har karakter af overdrev med spredte træer og buske. 1-6-2014.

Koldkær Bæk er normalt et lille fredeligt vandløb, når den løber under gangbroen i Vestereng. Men engang imellem svulmer den op og får nærmest karakter af en mellemstor Å. Det sker når det har regnet rigtig meget i længere tid eller når større mængder sne smelter. Billedet er fra 19-1-2014. Der er et gammelt vandforsinkende Spang (dæmning) ca. 200 meter oven for rørføringen under vejen ind til Det Ny Universitetskospital. Det er ikke vedligeholdt og en del vand løber udenom. Man burde overveje at benytte det aktivt og kontrolleret. F.eks. kunne man for få midler hæve Koldkær Bæk's afløb fra Vestereng på måske 1 m. Det vil danne en spændende lille 'VesterEngsø', til glæde for flora og fauna og ikke mindst befolkningen. Dog bør en vandstandshævning ske der hvor det gamle Spang er idag. Herved sikres at nogle meget gamle Hvidtjørn, langs bækkens sidste forløb ikke druknes (se sidste billede under Vestereng).

Koldkær Bæk er normalt et lille fredeligt vandløb, når den løber under gangbroen i Vestereng. Men engang imellem svulmer den op og får nærmest karakter af en mellemstor Å. Det sker når det har regnet rigtig meget i længere tid eller når større mængder sne smelter. Billedet er fra 19-1-2014. Der er et gammelt vandforsinkende Spang (dæmning) ca. 200 meter oven for rørføringen under vejen ind til Det Ny Universitetskospital. Det er ikke vedligeholdt og en del vand løber udenom. Man burde overveje at benytte det aktivt og kontrolleret. F.eks. kunne man for få midler hæve Koldkær Bæk’s afløb fra Vestereng på måske 1 m. Det vil danne en spændende lille ‘VesterEngsø’, til glæde for flora og fauna og ikke mindst befolkningen. Dog bør en vandstandshævning ske der hvor det gamle Spang er idag. Herved sikres at nogle meget gamle Hvidtjørn, langs bækkens sidste forløb ikke druknes (se sidste billede under Vestereng).

I udkanten af Vestereng ligger nogle spredte boligblokke. Arkitektonisk meget harmoniske og vellykket. Passende højde og godt med luft mellem bygningerne. 23-5-2016.

I udkanten af Vestereng ligger nogle spredte boligblokke. Arkitektonisk meget harmoniske og vellykket. Passende højde og godt med luft mellem bygningerne. 23-5-2016.

Ved Bildbjerg i Vestereng ligger en meget dyb sø. Den ser hverken ud til at have tilløb, eller afløb til Koldkær Bæk, som løber ca. 200 m. fra søen. I maj måned kan søen være et mylder af haletudser. Søens flora og fauna vil snarest blive undersøgt nærmere. Det vil ikke undre, hvis Bildbjerg Sø indeholder nogle interessante arter. Ligeledes kan det være spændende at undersøge hvordan søen er dannet. Muligvis er den gravet i forbindelse med ler til teglproduktion eller mergel til kalkning af markerne ? 6-1-2016

Ved Bildbjerg i Vestereng ligger en meget dyb sø. Den ser hverken ud til at have tilløb, eller afløb til Koldkær Bæk, som løber ca. 200 m. fra søen. I maj måned kan søen være et mylder af haletudser. Søens flora og fauna vil snarest blive undersøgt nærmere. Det vil ikke undre, hvis Bildbjerg Sø indeholder nogle interessante arter. Ligeledes kan det være spændende at undersøge hvordan søen er dannet. Muligvis er den gravet i forbindelse med ler til teglproduktion eller mergel til kalkning af markerne ? 6-1-2016

På sidste del af Koldkær Bæk's forløb gennem Vestereng ender bækken i et rørforløb under busvejen ind til Det Nye Universitetshospital. Røret starter ved stenbefæstningen på billedet. Langs Koldkær Bæks sidste del står nogle meget gamle, og meget flotte Hvidtjørn. Nogle af dem har en stammediameter næsten på størrelse med et lokumsbræt. Træerne står frit eksponerede for vinden. Imponerende at de ikke er væltede ved nogle af de mange orkaner, de har været udsat for igennem deres måske 100-årige liv. - Håber Hvidtjørnene kan bevares længst muligt. 4-6-2015.

På sidste del af Koldkær Bæk’s forløb gennem Vestereng ender bækken i et rørforløb under busvejen ind til Det Nye Universitetshospital. Røret starter ved stenbefæstningen på billedet. Langs Koldkær Bæks sidste del står nogle meget gamle, og meget flotte Hvidtjørn. Nogle af dem har en stammediameter næsten på størrelse med et lokumsbræt. Træerne står frit eksponerede for vinden. Imponerende at de ikke er væltede ved nogle af de mange orkaner, de har været udsat for igennem deres måske 100-årige liv. – Håber Hvidtjørnene kan bevares længst muligt. 4-6-2015.

.