Ulv (måske/måske ikke)

Ulv. Tegnet af en 11 årig naturinteresseret dreng i december 2012. Tegningen er inspireret af den megen omtale, der var i medierne, af at den første vilde Ulv i Danmark var fundet død den 16. november 2012. Det var den unge naturinteresseredes store ønske at se en Ulv, ikke i en dyrepark, men ude i den frie danske natur. Han bor i Aarhus. Et halv år senere kom en Ulv muligvis tæt forbi Koldkær Bæk. Den blev desværre ikke set af nogle mennesker, men et rådyr blev i første omgang analyseret til at være blevet dræbt af Ulven (se nærmere i teksten).

Ulv. Tegnet af en 11 årig naturinteresseret dreng i december 2012. Tegningen er inspireret af den megen omtale, der var i medierne, af at den første vilde Ulv i Danmark var fundet død den 16. november 2012. Det var den unge naturinteresseredes store ønske at se en Ulv, ikke i en dyrepark, men ude i den frie danske natur. Han bor i Aarhus. Et halv år senere kom en Ulv muligvis tæt forbi Koldkær Bæk. Den blev desværre ikke set af nogle mennesker, men et rådyr blev i første omgang analyseret til at være blevet dræbt af Ulven (se nærmere i teksten).

I oktober 2012 blev der observeret en vild Ulv i Nordvestjylland. Nærmere betegnet i Hanherred Nationalpark i Thy. Den 16. november 2012 kom det sikre bevis, idet Ulven blev fundet død. DNA analyser fra Ulven blev sammenligned med tilsvarende analyser fra Ulve i Tyskland. De viste at Ulven sandsynligvis stammede fra en Ulveflok i det østlige Tyskland. Det var første gang i 199 år at der med sikkerhed blev registreret en vild Ulv i Danmark. For ca. 200 år siden blev den sidste vildtlevende Ulv dræbt i Sønderjylland. I årene efter fundet i 2012, er der registreret adskillige Ulve i Jylland. Ulven synes under etablering af en fast bestand i Danmark.(Kilde: Diverse publikationer på Hjemmesiden for Naturhistorisk Museum, Aarhus)

Ulv muligvis registreret i umiddelbart nærheden af Koldkær Bæk, sommeren 2013.

I midten af 2013 blev der fundet sandsynlige spor af en Ulvs huserende i skovene og landbrugsområderne mellem Skejby og Tilst. Højst sandsynligt i oplandet til Koldkær Bæk.  Det mere præcise sted vil blive forsøgt afklaret. Den mulige Ulv havde dræbt et Rådyr. Det døde Rådyr blev fundet af en dyrlæge, som tog spytskrab fra bidsårene samt indsamlede eskrementer tæt på det døde Rådyr. Materialet blev afleveret til Naturhistorisk Museum i Aarhus, som sammen med Bioscience – Kalø, Aarhus Universitet, står for alle DNA- analyser af Ulvene i Danmark. (Kilde: Artikel i Aarhus Stiftstidende, 18-6-2014). I den forbindelse vurderede Biosciende på baggrund af DNA-analyser af spyttskrab og eskrementer, at der var tale om en Ulv.

Hovedparten af DNA-analyserne for Ulv er i 2016 trukket tilbage pga. usikkerhed om analysernes korrekthed (sen nedenfor).

Det må siges at være noget af en sensation, hvis  Kongen blandt Nordeuropas rovdyr har været på besøg i oplandet til Koldkær Bæk. Det gentar sig næppe igen. Men hvis der findes et svært forbidt dødt rådyr, er det måske værd at sikre sig evt. spytskrab af bid, samt indsamle evt. eskrementer i nærheden (websites kommentar 10-1-2016).

Måske var en Ulv atter på spil i nærheden af Koldkær Bæk, januar 2016 ?

5 meter fra Marienlystvej ved Brendstrup blev der den 30-1-2016 registreret et dødt Rådyr. Det havde bidsår i struben, ligesom indvoldene og det gode kød på ryggen var spist. Få dage efter var det døde Rådyr forsvundet. Desværre blev der ikke indsamlet DNA-materiale, hvorfor det næppe bliver muligt at afgøre, om det var en Ulv. Ifølge ulveekspert, peger behandlingen af Rådyret på, at det var en Ulv. Modsat peger fundet så tæt på byen i retningen af en hund. Det mulige Ulve-fund i præcis samme område fra sommeren 2013, viser dog, at en Ulv sandsynligvis kan komme tæt på byen (Kilde: Artikel i Lokalavisen weekend, 4-2-2016).

Måske alligevel ingen Ulv ved Koldkær Bæk – Ærgeligt

I forsommeren 2016 opstod der usikkerhed om DNA-analyserne korrekthed. På denne baggrund har Bioscience annuleret hovedparten af DNA-analyserne omkring forekomsten af Ulve i Danmark efter 2012. Mega ærgeligt med sådan en fejl. Hvis man stadigvæk ligger inde med materiale (spytskrab og eskrementer) for mulige Ulve forekomster, burde der foretaget fornyet korrekte DNA-analyser.

DNA analyser eller ej, det kan ikke udelukkes at de døde rådyr nær Koldkær Bæk ER dræbt af en Ulv. Den måde de er dræbt på og efterfølgende parteret på kan fortsat tyde på, at de muligvis er dræbt af en Ulv.