Udspring ved Vandtårnet

Hovedforløbet af Koldkær Bæk starter faktisk tæt på det gamle Vandtårn Ved Randersvej.
Gamle kort viser at Koldkærbæk startede i et lavbundsområde, øst for Randervej, der hvor Vorvangsskolens boldbaner og boligområdet ved Illerupvej er idag.  Når man idag står ved Vandtårnet, kan man stadigvæk fornemme ‘lavningen’ i terraet. Vandafledningskort fra Aarhus Vand bekræfter at Koldkær Bæk også idag har sin start ved Randersvej. Forløbet frem til Vester Eng er rørlagt.

De gamle kort viser at Koldkær Bæk fortsatte sit forløb der hvor Aarhus Tech og Tankstationen ligger idag. Vandafledningskortet bekræfter, at det er fortsat forløbet. Ved Hjørnet af Halmstadsgade, tæt på Christiansbjerg Boldbaner er nogle større brønddæksel. Sandsynligvis en del af den rørlagte Koldkær Bæk, som fortsætter under boldbanerne, inden den kommer til syne på Vester Eng.

Bag ved Skøjtehallen ligger et lille vandhul. Det synes at have rørlagt afløb, som forenes med den fritlagte Koldkær Bæk i østenden af Vester Eng.

Ikke langt fra Vandtårnet ved Randersvej starter hovedforløbet af Koldkær Bæk. Den er rørlagt Indtil den når frem til Vester Eng (se beskrivelsen af Vester Eng). 5-1-2016. Bemærk til venstre i billedet er, i forbindelse med anlæggelsen af Letbanen, etableret en samlebrønd for overfladevand, samt 2 brøndæksler i vejbanen. Det er sandsynligt, at de har forbindelse ind til brøndækslet i cykelstien. Her menes Koldkær Bæk at starte (se nærmere i det historiske kort samt kort for afledningen af overfladevand).

Ikke langt fra Vandtårnet ved Randersvej starter hovedforløbet af Koldkær Bæk. Den er rørlagt Indtil den når frem til Vester Eng (se beskrivelsen af Vester Eng). 5-1-2016. Bemærk til venstre i billedet er, i forbindelse med anlæggelsen af Letbanen, etableret en samlebrønd for overfladevand, samt 2 brøndæksler i vejbanen. Det er sandsynligt, at de har forbindelse ind til brøndækslet i cykelstien. Her menes Koldkær Bæk at starte (se nærmere i det historiske kort samt kort for afledningen af overfladevand).

.

Et historisk kort viser at Koldkær Bæk oprindeligt havde et frit forløb fra sin start ved Vandtårnet ved Randersvej. På kortet kan man se, at bækken sandsynligvis har bortledt vandet fra et fugtigt område på østsiden af Randersvej. Her ligger idag Vorrevangsskolens Boldbaner og boligområdet ved Illerupvej. Det historiske kort indeholder data fra Geodatastyrelsen (Målebordsblad fra 1875 med revisioner frem til ca. 1933. Hentet 2014). Dyb respekt for dem, som for snart 150 år siden opmålte Danmark med så stor præcision og med så mange detaljer. Alt er sket 'manuelt' unde brug af nogen form for digitale hjælpemidler. Når man færdes i terrainet idag, stemmer højdeforløb og mange objekter i landskabet fuldt til opmålingerne for snart 150 år siden. Dette er blot et lille kortudsnit omkring Vandtårnet. Det er tankevækkende at hele Danmark er opmålt med samme detaljerigdom og præcision - en gigant opgave. Respekt !

Et historisk kort viser at Koldkær Bæk oprindeligt havde et frit forløb fra sin start ved Vandtårnet ved Randersvej. På kortet kan man se, at bækken sandsynligvis har bortledt vandet fra et fugtigt område på østsiden af Randersvej. Her ligger idag Vorrevangsskolens Boldbaner og boligområdet ved Illerupvej.
Det historiske kort indeholder data fra Geodatastyrelsen (Målebordsblad fra 1875 med revisioner frem til ca. 1933. Hentet 2014). Dyb respekt for dem, som for snart 150 år siden opmålte Danmark med så stor præcision og med så mange detaljer. Alt er sket ‘manuelt’ unde brug af nogen form for digitale hjælpemidler. Når man færdes i terrainet idag, stemmer højdeforløb og mange objekter i landskabet fuldt til opmålingerne for snart 150 år siden. Dette er blot et lille kortudsnit omkring Vandtårnet. Det er tankevækkende at hele Danmark er opmålt med samme detaljerigdom og præcision – en gigant opgave. Respekt !

.

Kortet viser vandafledningen i 2015 omkring Vandtårnet ved Randersvej. Heraf fremgår det tydeligt at Koldkær Bæk også idag har sin start ved Vandtårnet. Af kortet, kan man ikke se om vandafledningen er rørlagt eller åbent. Koldkær Bæk er rørlagt fra sin start ved Vandtårnet frem til sit indløb i Vester Eng. Herefter er det overvejende åbent de næste 4-5 km. til det løber ud i Egå. Vandafledningskortet indeholder data fra AarhusVand. November 2015.

Kortet viser vandafledningen i 2015 omkring Vandtårnet ved Randersvej. Heraf fremgår det tydeligt at Koldkær Bæk også idag har sin start ved Vandtårnet. Af kortet, kan man ikke se om vandafledningen er rørlagt eller åbent. Koldkær Bæk er rørlagt fra sin start ved Vandtårnet frem til sit indløb i Vester Eng. Herefter er det overvejende åbent de næste 4-5 km. til det løber ud i Egå.
Vandafledningskortet indeholder data fra AarhusVand. November 2015.

 

Koldkær Bæk løber rørlagt langs kanten af parkeringspladsen til Aarhus Tech. 5-1-2016.

Koldkær Bæk løber rørlagt langs kanten af parkeringspladsen til Aarhus Tech. 5-1-2016.

 

Tæt ved hovedindgangen til Aarhus Tech, løber Koldkær Bæk rørlagt under Halmstadsgade, for at fortsætte under Christiansbjerg Boldbaner. 5-1-2016.

Tæt ved hovedindgangen til Aarhus Tech, løber Koldkær Bæk rørlagt under Halmstadsgade, for at fortsætte under Christiansbjerg Boldbaner. 5-1-2016.

 

Ude midt på Christiansbjerg Boldbaner ligger et stort brøndæksel, som må have undret mangen en fodboldspiller. Sammenlignet med Vandafledningskortet, svarer det fint til Koldkær Bæk's rørlagte forløb. 5-1-2016.

Ude midt på Christiansbjerg Boldbaner ligger et stort brøndæksel, som må have undret mangen en fodboldspiller. Sammenlignet med Vandafledningskortet, svarer det fint til Koldkær Bæk’s rørlagte forløb. 5-1-2016.

 

Fra brønddækslet midt på Christiansbjerg Boldbaner fortsætter Koldkær Bæk sit rørlagte forløb mod Vester Eng, som skimtes i baggrund af billedet. Efter passagen under Supercykelstien bliver Koldkær Bæk endelig åben. 5-21-2016.

Fra brønddækslet midt på Christiansbjerg Boldbaner fortsætter Koldkær Bæk sit rørlagte forløb mod Vester Eng, som skimtes i baggrund af billedet. Efter passagen under Supercykelstien bliver Koldkær Bæk endelig åben. 5-21-2016.