Udspring ved Kirstine Minde

150 m. NØ for Kirstine Minde ligger et mindre vandhul. Her starter et udspring af Koldkær Bæk. Af historiske kort fremgår det at Koldkær Bæk tidligere er startet helt over ved SkejbyGård nord for Randersvej. Det er uvist om dette forløb fortsat findes i rørlagt form.

Fra det mindre vandhul til ‘baghaven’ af Kirstine Minde, er Koldkær Bæk rørlagt. Men i ‘baghaven’ af Kirstine Minde (som har karakter af en lille skov) har Koldkær Bæk et åbent forløb. Den kommende Letbane vil komme til at køre lige oven på dette åbne forløb af bækken. Det er spændende om det åbne forløb flyttes og forbliver åbent, eller om det rørlægges ? Et åbent forløb vil klart være at foretrække. Det giver mere karakter, og kan gøre folk bekendte med bækkens eksistens. Ligeledes vil vandløbet meget bedre kunne udvides, hvis mængden af overfladevand øges.

Fra ‘baghaven’ af Kirstine Minde fortsætter Koldkær Bæk over i 3 regnvands basiner inden det løber under den nye Palludan Müllersvej for at slutte sig til den øvrige Koldkær Bæk i bunden af Slugten.

Flere oplysninger og fotos følger.