Udspring ved Grevested

Ca. 200 m nord for Grevested (som har tilkørsel fra Marielystvej) starter et andet udspring af Koldkær Bæk. Det første stykke, er der tale om en nyligt oprenset grøft, med et pænt strømmende vandforløb. Bestemt ikke stillestående.

Senere løber Koldkær Bæk under Revelhøjvej for at fortsætte ned mod Agro FoodPark’s forsøgsmarker.

Flere oplysninger og fotos følger.