Udspring i Brendstrup Skov

Af historiske kort fremgår det at Koldkær Bæk har et udspring tæt på et vandhul i Brendstrup Skov. Fra dette vandhul har Voldbækken ligeledes sit udspring. Voldbækken løber gennem Skjoldhøj Kilen for siden at løbe sammen med Aarhus Å.

Det er interessant at Aarhus Å og Egå i realiteten har udspring få meter fra hinanden i Brendstrup Skov. Måske giver samme vandhul vand til begge åer ?? Det bør undersøges. Hvis det er rigtigt, kunne det være fint med en informationstavle på stedet.

Dette er en yderst interessant observation omkring Aarhus kommunes 2 største vandløb.

På nationalt niveau er der en direkte parallel. I Tørring Krat, få hundrede meter fra hinanden har Danmarks 2 største åer deres udspring. Det drejer sig om Gudenåen og Skjern å.

På europæisk niveau er der også en en direkte parallel. Nær grænsen mellem Schweiz og Tyskland, med få kilometer afstand, har europas 2 største floder deres udspring. Det drejer sig om Rhinen og Donau.

Interessant ‘geografi’ i forskellig målestoksforhold. :-)

Koldkær Bæk er desværre idag rørlagt på sit forløb gennem Brendstrup Skov. Men ovre i det fritlagte forløb ved Brendstrup Gårdene kan man tydeligt se hvor  2 rørforløb fra Brendstrup Skov løber ud. Stod rørerne for at skulle renoveres, var det oplagt at fritlægge forløbene.

Flere oplysninger og fotos følger.