Udløb i Egå

Midtvejs mellem 2 af møllerne ved Egå, mellem Nymølle og Røde Mølle løber Koldkær Bæk sammen med Egåen.

Når man står og betragter de 2 vandløb, er der tale om 2 meget ligeværdige vandløb. 100 meter før sammenløbet, er Egåen ikke meget bredere end Koldkær Bæk.

Med tiden, når der ved vandseparering bliver tilført store overflade-vandmængder fra

  • Det nye Universitets Hospital
  • Det omfattende byggeri fra Skejby til Vandtårnet (mellem Randersvej og hospitalet)
  • Den nye Palludan Müllersvej

vil vandmængden i perioder sandsynligvis være større i Koldkær Bæk end i første forløb af Egåen.

Lidt humoristisk kunne man spørge om det til den tid burde hedde Koldkær Å og Egebækken ?
Nej – begge vandløb har de navne, de bør have. :-)

Flere oplysninger og fotos følger.