Tårnfalk, Falco tinnunculus, Kestrel

Tårnfalk – Man kan næste ikke gå en tur ved Koldkær Bæk uden at se adskillige musende Tårnfalke. Det er helt klart den almindeligste rovfugl i området. I 2016 blev observeret 4 ynglepar i området. Et par i kasse på kontorbygning ved Hedager (vej i Business Park Skejby). 2 par i kasser på Aarhus Universitetshospital (en kasse over mod Vester Eng, samt en kasse nær indgangen til Fødselsafdelingen). Det 4. par var i en kasse ophængt i et træ ved Topkær. Det er imponerende at området kan rumme mindst 4 par Tårnfalke.  Dertil kommer sandsynligvis Tårnfalkene, som yngler inde omkring Universitetsparken og på Trøjborg (se nedenfor *).

Endelig er der også 2-3 par Musvåger i området, som stort set lever af de samme byttedyr, som Tårnfalk – Nemlig MUS. Det siger lidt om den kæmpe gnaverbestand, der må være omkring Koldkær Bæk og dets opland.

*) På en gesims på N. Kochs Skole og i en kasse på gavlen til Naturhistorisk Museum har i en årrække ynglet Tårnfalk. (Har data + fotos af Tårnfalkens kuldstørrelse ved N. Kochs Skole over en årrække – bringes senere her på Sitet). Ved flere observationer ved kasserne ved Naturhistorisk Museum og ved N. Koks Skole er det set, at de gamle fugle, når de flyver til og fra kasserne, har kurs i Nordlig retning. Det svarer godt til, at de søger deres føde omkring Koldkær Bæk. Afstanden på 2-5 km. betyder intet. Det er velkendt, at tårnfalkene, som tidligere ynglede i flere tårne i det indre København, hentede deres føde på Amager Fælled ( 5-10 km væk).