Spidsmus

Spidsmus sp. er registreret få gange i 2016 med Faunakamera, hvor Koldkær Bæk løber gennem Faunapassagen ved Agro Food Park vejen.

Det kunne ikke afgøres hvilken art af spidsmus det drejede sig om. Men det var tydeligt at der må have været tale om spidsmus. Det var bitte små sorte dyr, som bevægede sig afsted i et roterende cirkelformet mønster. Cirkelbevægelsen havde en diameter på ca. 50 – 70 cm.

Senere vil blive bragt en lille video med Spidsmus og den cirkelformede bevægelse.

I 2016 blev der kortvarigt foretaget en undersøgelse af mus ved Koldkær Bæk. Det skete ved hjælp af levende fangst i fælder (med efterfølgende udsætning). Her blev kun registreret Rødmus (klik på linket). Det er ønsket, på et senere tidspunkt, at gentage en undersøgelse af musebestanden ved Koldkær Bæk ved hjælp af fældefangst. Dette skal i givet fald ske med flere fælder, over en længere periode og i flere biotoper.