Rotte

Det er yders almindeligt at finde rotter ved vandløb. Der er ikke umiddelbart set levende eller død rotter ved Koldkær Bæk. Men flere steder er registreret opsatte rottefælder, bl.a. ved det gamle skydeskur i bunden af Overdrevet. Antallet af rottefælder indikerer at rotter på et tidspunkt må have været et problem.

Igennem de seneste årtier er der i Danmark pladseret rigtig mange fangstkasser til rotter. Inde i kasserne lægges gift til rotterne. Det kan i uheldigste konsekvens have en følgevirkning på rovfugle, som spiser de forgiftede rotter. Der er undersøgelser, som viser, at en ikke ubetydelig procentdel af død rovfugle indeholder rester af gift, som også anvendes mod rotter. På den ene side er det klart at rotter skal bekæmpes, da de kan overføre dødelige sygdomme til mennesker (bl.a. Weisels syge). På den anden side er det bekymrende, hvis giften under uheldige omstændigheder, kan spredes videre til rovfugle og andre dyr, som spiser rotter, som er døde eller svækkede efter at have spist giften. Det kan være interessant at undersøge om mår, lækat og lignende pattedyr også indeholder tilsvarende rester af gift. Det er muligvis allerede undersøgt ?

Rottefælder ved det gamle skydeskur på overdrevet ved Koldkær Bæk. 21-11-2015.

Rottefælder ved det gamle skydeskur på overdrevet ved Koldkær Bæk. 21-11-2015.

Rottefælde i nærheden af Koldkær Bæks gennemløb af Det Ny Universitetshospitals arealer. 15-4-2015. I bagrunden ses en af de nyetablerede søer til opsamling af regnvand. Det virkede som om rottefælden var opsat rent forebyggelsesmæssigt. Meget forståeligt - det må være enhver hospitalsledelses skræksenarie, hvis der observeres rotter på en hospitalsgang.

Rottefælde i nærheden af Koldkær Bæks gennemløb af Det Ny Universitetshospitals arealer. 15-4-2015. I bagrunden ses en af de nyetablerede søer til opsamling af regnvand. Det virkede som om rottefælden var opsat rent forebyggelsesmæssigt. Meget forståeligt – det må være enhver hospitalsledelses skræksenarie, hvis der observeres rotter på en hospitalsgang.

.

Den brune rotte er så afgjort den dyreart, som oftest registreres i Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 14-9-2016). Der bor sandsynligvis en del Rotter imellem de store sten, som danner kanten ned til  bækken. Som omtalt ovenfor anvender en del rovdyr Faunapassagen. Mon ikke de kan tage nogle af rotterne ? Rotter med deres korte hårvækst, er normalt følsomme over for kulde. Spændende om en evt. længere frostperioden vil  afspejle sig i antallet af registrerede Rotter i Faunapassagen ?

Den brune rotte er så afgjort den dyreart, som oftest registreres i Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 14-9-2016). Der bor sandsynligvis en del Rotter imellem de store sten, som danner kanten ned til bækken. Som omtalt ovenfor anvender en del rovdyr Faunapassagen. Mon ikke de kan tage nogle af rotterne ? Rotter med deres korte hårvækst, er normalt følsomme over for kulde. Spændende om en evt. længere frostperioden vil afspejle sig i antallet af registrerede Rotter i Faunapassagen ?

.