Rørhøg, Circus aeruginosus, Marsh Harrier

I gennem en del år er der fra omkring april og hen til september set Rørhøge fouragere på stort set alle arealer ved Koldkær Bæk. Oftes er det en han, man ser på jagt efter føde. Da der ikke  er store sammenhængende rørskovsarealer ved Koldkær Bæk, var den umiddelbare opfattelse, at der nok var tale om rørhøge, som måske ynglede i Kasted Mose. Den ligger kun 2-3 km. fra Koldkær Bæk

2017 og 2018 – Rørhøg muligvis ynglet ved Koldkær Bæk

I 2017 og 2018 blev der flere gange observeret Rørhøg han og hun sammen ved Topkær Mose. Her er et mindre rørskovsareal på ca. 0,5 ha. Fuglene blev set nede i rørskoven, men der blev ikke med sikkerhed konstateret evt. rede og evt. unger. Det kunne på ingen måde komme på tale at gå ind i området og forstyre et evt. ynglepar. Tiden tillod desværre ikke at sidde i længere tid og observere på afstand.

I 2019 er med sikkerhed konstateret ynglende Rørhøg ved Koldkær Bæk (2 flyvefærdige unger)

Da der igen i foråret 2019 blev observeret Rørhøg han og hun ved Topkær Mose, blev det besluttet at bruge mere observationstid hen over de kommende måneder.  Igennem en lang periode blev kun hannen set i området og der var nervøsitet for, om der var sket hunnen noget eller om den havde forladt området. Men den har sandsynligvis ruget og holdt sig ved  reden. For fra sidst i juni blev hunnen igen set over Topkær Mose. En typisk situation var, at man hørte hunnens tigge-kald. Den havde selvfølgelig set hannen længe inden man opdagede fra hvilken retning, hannen var under indflyvning til Topkær Mose – med bytte i fangerne. Når hannen var tilpas tæt på, fløj hunnen op og modtog byttet i luften. Det var ikke sådan, at hannen lige skulle ned og sige hej til sine unger. Nej, han vente straks om og fløj direkte tilbage i den retning han var kommet fra. Der er optaget en halvdårlig video af en sådan situation (nok snarere heldårlig) -Senere vil der på dette sted blive vist et ‘klippet’ billede af føde overdragelsen.

I august var der stor glæde, da der blev observeret 2 udfløjne ungfugle. De holdt til i et nærliggende læhegn eller sad på en høstet mark. Det sidste nok mere deres rette element med god udsigt til alle sider. Den voksne hun opholdt sig hele tiden i nærheden. Hannen havde fortsat opgaven med at skaffe føde til ungerne.