Rødmus

Undersøgelse af mus ved Koldkær Bæk

Omkring månedsskiftet marts / april 2016 blev der foretaget en mindre undersøgelse af forekomsten af mus på det fredede overdrev ved Koldkær Bæk (efter tilladelse af Aarhus Kommune, Afdeling for Miljø og Teknik). Der blev opsat ca. 15 Uglandsfælder til levende fangst af gnavere. Da musene stort set udelukkende går i fælderne om natten, blev fælderne tilset om morgenen, hvor evt. fangne mus blev genudsat. Fælderne blev opsat i forskellige vegetationstyper. Nogle helt nede i tagrørerne på kanten til Koldkær Bæk. Andre i den lave vegetation på Overdrevet (f.eks. i læ af en busk af Hunderose eller Hvidtjørn). Endelig blev der opsat fælder i den højere vegetation på kanten mellem overdrevet og de tilstødende marker (i et brombærkrat og i en lille lund med vilde kirsebærtræer). I undersøgelsen blev der udelukkende fundet Rødmus. Dette var i fælderne opstillet i Brombærkrat og Kirsebærlund. Hvilket også er den typiske habitat for Rødmus.

At der kun blev konstateret en museart (Rødmus) skyldes sandsynligvis at undersøgelsen blev foretaget lidt for sent på vinterhalvåret. Musene har sikkert kunnet finde rigeligt med naturlig føde og derfor ikke gået i fælderne. Overdrevet ved Koldkær Bæk har potentiale for langt flere arter af mus. Forsøget vil måske på et senere tidspunkt blive forsøgt gentaget. I givet fald på et mere optimalt tidspunkt af vinterhalvåret.

Rødmus ved Koldkær Bæk. 31-3-2016. I forbindelse med en undersøgelse af gnaverbestanden, blev musen fanget levende i en fælde om natter og genudsat om morgenen. Rødmusen blev konstateret i et Brombærkrat og i en gruppe af Kirsebærtræer i kanten af overdrevet, 40 m fra Koldkær Bæk.

Rødmus ved Koldkær Bæk. 31-3-2016. I forbindelse med en undersøgelse af gnaverbestanden, blev musen fanget levende i en fælde om natter og genudsat om morgenen. Rødmusen blev konstateret i et Brombærkrat og i en gruppe af Kirsebærtræer i kanten af overdrevet, 40 m fra Koldkær Bæk.

Kirsebærsten behandlet af Rødmus. Fundet på jorden under en gruppe Kirsebærtræer ved Koldkær Bæk. 31-3-2016. Den måde kirsebærstenen er åbnet på er lige efter literaturen og indikerer at det er foretaget af en Rødmus.

Kirsebærsten behandlet af Rødmus. Fundet på jorden under en gruppe Kirsebærtræer ved Koldkær Bæk. 31-3-2016. Den måde kirsebærstenen er åbnet på er lige efter literaturen og indikerer at det er foretaget af en Rødmus.