Rød Glente, Milvus milvus, Red Kite

Rød Glente ses jævnligt omkrig Koldkær Bæk fra april til juni. Sandsynligvis er der tale om ynglefugle, som har rede i nærheden af  Koldkær Bæk. Registreringer tyder på, at Rød Glente muligvis har ynglet i området i årene 2016, 2017, 2018, 2019. Dyrelivet omkring Koldkær Bæk er undersøgt siden 2008, men først fra 2016, er der registret Rød Glente i ynglesæsonen.

Rød Glente ved Koldkær Bæk, 26-5-2018. I månederne april til juni er der gode muligheder for at se denne elegante rovfugl i området omkring Koldkær Bæk. Her kan man se den Røde Glente i sin gratiøse flugt søge efter føde, som i langt overvejende grad består af døde dyr. Det er således en rovfugl, som i meget begrænst omfang tar levende dyr, hvorfor der ingen grund er til at 'se skævt' til den Rød Glente. Men i stedet bør man glæde sig over denne smukke rovfugl.

Rød Glente ved Koldkær Bæk, 26-5-2018. I månederne april til juni er der gode muligheder for at se denne elegante rovfugl i området omkring Koldkær Bæk. Her kan man se den Røde Glente i sin gratiøse flugt søge efter føde, som i langt overvejende grad består af døde dyr. Det er således en rovfugl, som i meget begrænst omfang tar levende dyr, hvorfor der ingen grund er til at ’se skævt’ til den Rød Glente. Men i stedet bør man glæde sig over denne smukke rovfugl.

Klip fra dagbog for Rød Glente ved Koldkær Bæk (Delområderne kan ses på ‘Kort over området’).

 • 29-06-2019 kl. 12. Topkær. Rød Glente 1, overfløj mod øst.
 • 15-06-2019 kl. 10. Topkær. Rød Glente 3, søgte føde på græsmark, hvor der blev slået hø. Desuden var der også 2 rørhøge, som søgte føde på samme mark, som har været et stort ta selv bord af smådyr, som har mistet deres skjul.
 • 01-06-2019 kl. 10. Topkær. Rød Glente 1, overfløj mod NV. Manglede svingfjer i begge vinger. Tidlig fældning?
 • 29-04-2019 kl. 12. Topkær. Rød Glente 1, fouragerende.
 • 28-04-2019 kl. 10. Topkær. Rød Glente 1, fouragerende.
 • 19-09-2018 kl. 13. Tilst. Rød Glente 1, overfløj mod syd.
 • 26-05-2018 kl. 11. Topkær. Rød Glente 2 foruragerede sammen. Bevægede sig mod nordøst. Den ene havde plantedele i næbbet. Muligvis til brug i rede?
 • 28-04-2018 kl. 13. Brendstrup eng. Rød Glente 2 sammen. Fløj legende lavt over en mark. Skruede sig op og fløj mod nord.
 • 31-03-2018 kl. 13. Humlehus eng. Rød Glente 1, overfløj mod nordøst.
 • 14-06-2017 kl. 15. Overdrevet. Rød Glente 1, fouragerende.
 • 01-06-2016 kl. 09. Brendstrup skov. Rød Glente 1, overfløj mod nordvest.
 • 01-08-2015 kl. ??. Humlehus eng. Rød Glente 1 juv. Med beskadiget vinge. Havde søgt tilflugt ved gitterfoden af en højspændingsmast. Havde muligvis fløjet ind i højspændingsledning? Blev afhentet Dyreinternat i Randers.
Rød Glente ved Koldkær Bæk. Den har en tot græs i fangerne samt lidt i næbbet. Sandsynligvis er den på vej til sin rede i nærheden (billedet er 'klippet' fra en video-optagelse). På at andet billede på denne side, kan man se den samme fugl med lidt græs i næbbet, ligesom der anes en større tot græs i fangerne. 26-5-2018.

Rød Glente ved Koldkær Bæk. Den har en tot græs i fangerne samt lidt i næbbet. Sandsynligvis er den på vej til sin rede i nærheden (billedet er ‘klippet’ fra en video-optagelse). På at andet billede på denne side, kan man se den samme fugl med lidt græs i næbbet, ligesom der anes en større tot græs i fangerne. 26-5-2018.

Rød Glente ved Koldkær Bæk. 1-6-2019. Fuglen er allerede begyndt fældning af svingfjerende (jf. de store 'hak' i begge vinger). Underligt at fældningen sker på et tidspunkt i ynglesæsonen, hvor der er aller mest brug for, at vingerne er i topform til hver dag at foretage mange kilometers fødesøgning til ungerne.

Rød Glente ved Koldkær Bæk. 1-6-2019. Fuglen er allerede begyndt fældning af svingfjerende (jf. de store ‘hak’ i begge vinger). Underligt at fældningen sker på et tidspunkt i ynglesæsonen, hvor der er aller mest brug for, at vingerne er i topform til hver dag at foretage mange kilometers fødesøgning til ungerne.

Rød Glente ved koldkær bæk. 26-5-2018. Det er altid en stor oplevelse, når man ser denne elegante rovfugl bevæge sig gennem landskabet.

Rød Glente ved koldkær bæk. 26-5-2018. Det er altid en stor oplevelse, når man ser denne elegante rovfugl bevæge sig gennem landskabet.