Regnbueørred

Regnbueørred i Koldkær Bæk. 6-1-2016 kl.15. Under en tur ved Koldkær Bæk, bl.a. for at samle affald ind, skulle der fjernes en stor flamingo-plade, som havde sat sig fast ude i bækken. Da flamingopladen blev løftet op ad vandet hørtes et stort plask, som om der faldt en større jordklump i vandet eller måske en rotte, som sprang væk. Men det viste sig at være en ca. 50 cm lang Regnbueørred. I første omgang blev den vurderet til at være en havørred i gylden gydedragt. Eksperter har efterfølgende vurderet at der var tale om en Regnbueørred. Observationen skete ca. 100 m opstrøms for det gamle Skydeskur. Målt i vandløbsafstand (bækken snor sig en del) er det nok 1.5 km. fra Koldkær Bæk’s udløb i Egå.

Regnbueørred i Koldkær Bæk. 6-1-2016 kl.15. Under en tur ved Koldkær Bæk, bl.a. for at samle affald ind, skulle der fjernes en stor flamingo-plade, som havde sat sig fast ude i bækken. Da flamingopladen blev løftet op ad vandet hørtes et stort plask, som om der faldt en større jordklump i vandet eller måske en rotte, som sprang væk. Men det viste sig at være en ca. 50 cm lang Regnbueørred. I første omgang blev den vurderet til at være en havørred i gylden gydedragt. Eksperter har efterfølgende vurderet at der var tale om en Regnbueørred. Observationen skete ca. 100 m opstrøms for det gamle Skydeskur. Målt i vandløbsafstand (bækken snor sig en del) er det nok 1.5 km. fra Koldkær Bæk’s udløb i Egå.

 

Regnbueørred i Koldkær Bæk. 6-1-2016. Der er sandsynligvis tale om et udsluppet eksemplar fra et havdambrug. I de senere år er mange tusinde Regnbueørreder undsluppet. De er ikke naturligt forekommende i den danske natur. Det har vist sig at være en kritisk faktor for den vilde, naturlige Havørred bestand. Det skyldes at Regnbueørrederne vandrer langt op i vandløbene. Helt op til Havørredernes gydepladser. Her graver Regnbueørrederne æggene frem fra gruset i bunden af vandløbet og spiser dem.

Regnbueørred i Koldkær Bæk. 6-1-2016. Der er sandsynligvis tale om et udsluppet eksemplar fra et havdambrug. I de senere år er mange tusinde Regnbueørreder undsluppet. De er ikke naturligt forekommende i den danske natur. Det har vist sig at være en kritisk faktor for den vilde, naturlige Havørred bestand. Det skyldes at Regnbueørrederne vandrer langt op i vandløbene. Helt op til Havørredernes gydepladser. Her graver Regnbueørrederne æggene frem fra gruset i bunden af vandløbet og spiser dem.

.

.