Ranunkel

Ranunkler på Humlehus Eng ved Koldkær Bæk. 27-5-2012. Koldkær Bæk løber bagest i billedet, hvor det gule tæppe ophører. Egåen løber til venstre i billedet. Den fugtige Humlehus Eng har sandsynligvis aldrig været opdyrket men altid blevet afgræsset. Det er interessant at Humlehus Eng domineres af forskellige ranunkel-arter og i mindre grad af Mølkebøtter. Det er lige modsat den afgræssede mark øst for Agro Food Park, som domineres af Mælkebøtter.

Ranunkler på Humlehus Eng ved Koldkær Bæk. 27-5-2012. Koldkær Bæk løber bagest i billedet, hvor det gule tæppe ophører. Egåen løber til venstre i billedet. Den fugtige Humlehus Eng har sandsynligvis aldrig været opdyrket men altid blevet afgræsset. Det er interessant at Humlehus Eng domineres af forskellige ranunkel-arter og i mindre grad af Mølkebøtter. Det er lige modsat den afgræssede mark øst for Agro Food Park, som domineres af Mælkebøtter.