Ræve- og Grævlingegrave

Ræve- og Grævlingegrave ved Koldkær Bæk. 2013, 2014, 2015. Der er rigtig mange grave omkring Koldkær Bæk. Ca. 20 ialt er registreret. Der er sandsynligvis en del flere. Nogle grave er ret undselige, andre er store med en ordentlig bunke opskrab.

Ræve- og Grævlingegrave ved Koldkær Bæk. 2013, 2014, 2015. Der er rigtig mange grave omkring Koldkær Bæk. Ca. 20 ialt er registreret. Der er sandsynligvis en del flere. Nogle grave er ret undselige, andre er store med en ordentlig bunke opskrab.

Landskabet og naturen omkring Koldkær Bæk er som skabt til Ræv og Grævling. Der er kuperet og jorden god at grave i. Dertil kommer at der er mange læhegn og smålunde, hvor dyrene kan have deres grave i uforstyrrethed. En anden vigtig faktor er, at der er et godt fødegrundlag. Der er  en stor bestand af gnavere og fuglearter, som yngler på jorden. En ikke uvæsentlig faktor er sandsynligvis også tilstedeværelsen af mange fritidslandbrug med tilhørende husdyr som fjerkræ, får, kødkvæg og rideheste. Spild fra foderet og husholdningen, udnytter Ræv og Grævling helt sikkert.

Omkring den centrale del af Koldkær Bæk er registret ca. 20 Ræve- og Grævlingegrave. De ca.10 er fra kompleks på skråningen af Søftenmotorvejen (se billedet nedenfor). Samlet er der nok snare det dobbelte antal ræve- og Grævlingegrave omkring Koldkær Bæk. Dette begrundes med at der ikke er sket gennemgang af arealerne ejet af fritidslandmænd. Desuden er områderne Vester Eng og Brendstrup og tilhørende skov heller ikke gennemgået (endnu).

Fordi der er 20 Ræve- og Grævlingegrave, er der langt fra 20 ynglende par. En forsigtig vurdering er, at der er 2-4 par Ræve og 2-3 par Grævling i området omkring den centrale del af Koldkær Bæk. Dertil kommer et måske tilsvarende antal ved Vester Eng og Brendstrup og tilhørende skov.

Ræve og Grævlingegrave tæt på Koldkær Bæk. 1-12-2013. Kun ca. 200 m nord for Koldkær Bæks's udløb i Egå, går Søftenmotervejen hen over Egå. Der er kørt i tusindevis af kubikmeter stabilt grus på, for at sikre en passende vejhøjde over åen. Det er noget Rævene og sandsynligvis også Grævling har udnyttet. Det er nemt at grave gange i det stabile grus. Ca. 10 grave er det blevet til. Dog er de ikke særlig stabile - nogle grave ser ud til at være styrtet sammen :-(

Ræve og Grævlingegrave tæt på Koldkær Bæk. 1-12-2013. Kun ca. 200 m nord for Koldkær Bæks’s udløb i Egå, går Søftenmotervejen hen over Egå. Der er kørt i tusindevis af kubikmeter stabilt grus på, for at sikre en passende vejhøjde over åen. Det er noget Rævene og sandsynligvis også Grævling har udnyttet. Det er nemt at grave gange i det stabile grus. Ca. 10 grave er det blevet til. Dog er de ikke særlig stabile – nogle grave ser ud til at være styrtet sammen :-(

Undersøgelse af Ræve- og Grævlingegrave

Omkring 2016 / 2017 er starter en undersøgelse af en række Ræve- og Grævlingegrave ved Koldkær Bæk og nærmeste opland. Der anvendes Faunakamera, der er meget skånsomt i forhold dyrenes aktivitet. Ca. hver 14. dag tilses kameraene i dagstiden. Det tar ca. 5 min. at skifte memorykort og evt. batterier. Den øvrige tid er der helt ro i området. Formålet er at belyse :

 • Hvilke grave anvendes af Ræv, hvilke af Grævling ?
 • Kan de finde ud af at deles om en grav / kompleks af flere grave ?
 • Hvordan er aktiviteten fordelt hen over døgnet ?
 • Hvordan er aktiviteten fordelt hen over året ?
 • Går Grævlingen stadigvæk i vinterhi, eller er det så mildt, at den er aktiv ?
 • Hvor ofte bliver der gravet og udviddet i gravsystemet ?
 • Hvilke grave anvendes til Yngel ? Hvornår kommer ungerne frem ? Hvornår er de klar til at forlade graven ?
 • Hvilke byttedyr og fødeemner bringes hjem til graven ?

Undersøgelsen sker :

 • med tilladelse af områdets ejere.
 • på frivillig basis og uden nogen form for økonomisk støtte.
 • resultatet forventes bragt på dette site og muligvis i et naturtidskrift.

Der appelleres til at man ikke opsøger og forstyrer Ræve- og Grævlingegravene. Om dagen forstyrer man dem, når de opholder sig i graven, hvis man tramper unødigt rundt eller færdes højlydt. Om natten ser man dem sjældent, fordi de det meste af tiden er på farten efter føde.

I det følgende er vist nogle korte videoklip af de aktiviteter der sker ved en Grævlingegrav i nærheden af Koldkær Bæk. Det er helt utroligt, at så stort og sjældent dyr som Grævling kan yngle kun 5 km. fra Aarhus Centrum. Det er håbet at Grævling kan vedblive med at yngle omkring Koldkær Bæk.

Optagelser af forskellige aktiviteter ved en Grævlingegrav i nærheden af Koldkær Bæk. 2017.

Optagelser af forskellige aktiviteter ved en Rævegrav i nærheden af Koldkær Bæk. 2017.

Optagelser af dyr, som kommer tæt på en Rævegrav i nærheden af Koldkær Bæk. 2017.