Potentielle pattedyr – endnu ikke registreret

Med den varierede natur, der er omkring Koldkær Bæk, er der potentiale for flere pattedyr end de beskrevne.

  • Nogle af dem er der sikkert allerede, men blot ikke registreret endnu. Fremtidige observationer i felten vil for håbentlig afdække dette.
  • Nogle arter er muligvis beskrevne i andre kilder og naturdatabaser – Dem har der i første omgang kun været begrænset tid til at undersøge. Når dette site’s materiale er bearbejdet og indtaster, vil andre kilder blive undersøgt. Sitet drives på frivilligt basis. Det er svært at nå alt det, man gerne vil.
  • Folk, som færdes i området omkring Koldkær Bæk, har muligvis registreret flere arter af pattedyr. Under afsnittet ‘Formål-Kontakt’ er angivet en mailadresse. Man må meget gerne indrapportere observationer. Tak.

Nedenfor er listed en række potentielle pattedyr, som med de forbehold, der er taget ovenfor, endnu ikke er registreret i området omkring Koldkær Bæk.

 

Omkring Koldkær Bæk findes nok henved 20 stor bunke af marksten, som landmændende gennem tiden møjsommeligt har samlet sammen. På billedet løber Koldkær Bæk i forgrunden. 31-5-2015. Hvert forår kan man se at vinteren har skubbet nye sten op af jorden på markerne. Disse mange bunker af marksten har en stor kulturhistorisk værdi og bør afgjort bevares og holdes fri for bevoksning. På sin egen måde fortæller de en historie, på samme måde som gravhøjene i landskabet. Ud over den kulturhistoriske værdi har de også en ikke ubetydelig naturmæssig værdi. Omkring stenbunkerne er der et særligt mikroklima for planter og ikke mindst insekter. Stenene har en næringsmæssig goldhed og et stort temperaturmæssigt spectrum på grund af den måde stenene absorbere og afgive solens energi om dagen samt nattens kulde. Også for større dyr har stenbunkernes interesse idet alle dens naturlige huler og gange er gode tilholdssteder for gnavere og deres rovdyr. Et oplagt sted for lækat. Det kan være interessant at undersøge flora og fauna omkring bunkerne af marksten.

Omkring Koldkær Bæk findes nok henved 20 stor bunke af marksten, som landmændende gennem tiden møjsommeligt har samlet sammen. På billedet løber Koldkær Bæk i forgrunden. 31-5-2015. Hvert forår kan man se at vinteren har skubbet nye sten op af jorden på markerne. Disse mange bunker af marksten har en stor kulturhistorisk værdi og bør afgjort bevares og holdes fri for bevoksning. På sin egen måde fortæller de en historie, på samme måde som gravhøjene i landskabet. Ud over den kulturhistoriske værdi har de også en ikke ubetydelig naturmæssig værdi. Omkring stenbunkerne er der et særligt mikroklima for planter og ikke mindst insekter. Stenene har en næringsmæssig goldhed og et stort temperaturmæssigt spectrum på grund af den måde stenene absorbere og afgive solens energi om dagen samt nattens kulde. Også for større dyr har stenbunkernes interesse idet alle dens naturlige huler og gange er gode tilholdssteder for gnavere og deres rovdyr. Et oplagt sted for lækat. Det kan være interessant at undersøge flora og fauna omkring bunkerne af marksten.

 

Andre musearter 

Ved Koldkær Bæk må der være flere musearter end de registrerede. Specielt spidsmus kan være spændende at afklare.

Et muligt kommende projekt kan være at opsætte en række fælder til levende fangst af mus. Det er dog ret tidskrævende, da fælderne skal tilses mindst en gang i døgnet. Specielt spidsmus har et kolosalt højt stofskifte og kan ikke undvære føde i ret lang tid ad gangen.

Kronhjort

Syd for Aarhus, bl.a. i Hørret Skov ses jævnligt flokke af Kronvildt. Ligeledes er der Kronvildt i Friisenborg Skovene og på Djursland. Ved motorvejene omkring Aarhus er der flere faunapassager, som skulle være så store, at Kronvildt vil kunne anvende dem.  Da Kronvildt strejfer meget og kan tilbagelægge store afstande på kort tid, er det sandsynligvis blot et spørgsmål om tid, før der en dag observeres Kronhjorte ved Koldkær Bæk.