Planter

I dette afsnit beskrives et lille udsnit af de mange plantearter, som er registreret omkring Koldkær Bæk. I det første afsnit ‘Planter generelt’ findes en nærmere begrundelse for valget af dette lille udsnit. Desuden gives en beskrivelse af, hvad afsnittet om Planter forventes at indeholde på sigt.