Planter generelt

Vegetationen omkring Koldkær Bæk har en høj artsdiversitet.

Beskrivelse af en lille del af de forekomne plantearter

I det følgende er med fotodokumentation beskrevet et lille udpluk af de plantearter, der kan opleves ved Koldkær Bæk. Denne fremgangsmåde er valgt for at give den brede befolkning et indtryk af hvor fin en natur-perle Koldkær Bæk er, samt hvad man kan forvente at opleve på en tur ved Koldkær Bæk.

På sigt

På sigt vil fotodokumentationen blive udvidet med flere arter, så vidt muligt vedhæftet en kort beskrivelse, som har relation til Koldkær Bæk.

i årene 2008 – 2015 er indsamlet betydelig flere oplysninger om planterne ved Koldkær Bæk. De vil blive suppleret med yderligere registreringer i de kommende år. Det er hensigten at formidle disse oplysninger på dette Site. Det bliver sandsynligvis på artsliste-form, for de forskellige områder, som Koldkær Bæk gennemløber.