Odder, Lutra lutra, Otter

 

Det er fantastisk at den sjældne Odder findes i Koldkær Bæk, kun 5 km. fra Aarhus Centrum (foto 4-9-2016). Det er håbet at de store byggeprojekter i området kan etableres på en sådan måde, at Koldkær Bæk forbliver med at være en lille Naturperle. Det er konstateret, at Odderen aflægger besøg endnu længere oppe i Koldkær Bæk. Det betyder at den muligvis er endnu tættere på Aarhus Centrum. Her tænkes på bækkens forløb forbi Hospitals Søerne og endnu længere oppe, hvor Koldkær Bæk løber igennem Vester Eng. Det kunne være spændende at afklare.

Det er fantastisk at den sjældne Odder findes i Koldkær Bæk, kun 5 km. fra Aarhus Centrum (foto 4-9-2016). Det er håbet at de store byggeprojekter i området kan etableres på en sådan måde, at Koldkær Bæk forbliver med at være en lille Naturperle. Det er konstateret, at Odderen aflægger besøg endnu længere oppe i Koldkær Bæk. Det betyder at den muligvis er endnu tættere på Aarhus Centrum. Her tænkes på bækkens forløb forbi Hospitals Søerne og endnu længere oppe, hvor Koldkær Bæk løber igennem Vester Eng. Det kunne være spændende at afklare.

Undersøgelse af Odder ved Koldkær Bæk

I 2016 var et af KoldkærBæk.dk’s fokusområder at afdække om Odder forekom i Koldkær Bæk.

Metoden til undersøgelsen af Odder ved Koldkær Bæk har bestået i jævnlige check for fodaftryk og eskrementer på steder, som Oddere har en forkærlighed for at besøge. Dette blev suppleret med optagelser med Faunakamera. Endelig blev der rettet  henvendelse til lokale beboere langs Koldkær Bæk.

Den sjældne Odder kræver størst mulig ro

Det er yderst positivt at undersøgelsen viser, at der ER Odder i Koldkær Bæk. Den sjældne og totalfredede Odder er på den danske rødliste over plante- og dyrearter med riciko for at uddø. Dens levested er beskyttet. Den kræver: ro, ro og atter ro. Derfor opfordres til at folk ikke forsøger at finde Odderen. Den vil forsvinde længe inden man finder den. Samtidig med at den stresses unødigt. Det skal i den forbindelse oplyses, at folk bag KoldkærBæk.dk aldrig har set Odderen ‘face to face’ og heller ikke vil forsøge at finde den.

Foreløbigt resultat for 2016

Da Koldkær Bæk forekommer forholdvis fiskefattig, var det ikke forventet at finde Odderen i vandløbet. Men den var der alligevel. Det kunne tyde på, at bækken måske ikke er så fiskefattigt alligevel, samt at Odderen også spiser meget andet end fisk. Analyser af Odderens eskrementer viser rester af fiskeskel. Desuden er fundet kranier af padder (nok butsnudet frø).

Odder blev konstateret hvor Koldkær Bæk  løber under vejen Agro Food Park. Det er ca. 1,5 km fra Egå. Det skete i forbindelse med en undersøgelse i efteråret 2016 af  dyrenes brug af faunapassage (se videoklip nedenfor). Derudover blev Odder registreret ved sammenløbet af Koldkær Bæk med Egå. Endelig er det yderst interessant, at en beboer på Revelhøjvej  med sikkerhed har observeret en Odder ved sin bolig omkring 2013. Det er meget langt væk fra både Koldkær Bæk og Egå. Men ifølge litteraturen er det ikke helt usædvanligt, at Odder kan strejfe ret langt væk fra vandløb.

En strækning af Egåen blev undersøgt ved samme lejlighed. Det drejer sig om forløbet fra Broen ved Nymølle og hen til underløbet af Djurslandsmotorvejen. Under broen ved Nymølle blev konstateret 6 – 8 spor efter Odder, ligesom der på strækningen ned mod Koldkær Bæk blev fundet 2 steder med ekskrementer efter Odder. Under Djurslandsmotorvejen blev Odderaktiviteter også registreret.

Videre undersøgelse frem til april 2018 ved brug af Vildtkamera

I perioden september 2016 og frem til april 2018 er på forskellige steder af Koldkær Bæk, ved brug af  faunakamera, undersøgt for Odder. Det viser sig, at Odderen forekommer regelmæssigt flere steder i vandløbssystemet. Selv oppe ved bækkes udspring.

Ialt er med brug af Vildtkamera foretaget 144 videooptagelser med Odder. Senere vil der komme yderligere analyser samt små videosekvenser af Odder. (se Wildlife monitoring by using Trail Camera)

Konstatering af ynglende Odder ved Koldkær Bæk 2016 / 2017 / 2018

Koldkær Bæk har 5 udspring. Ved et af disse udspring blev der den 13. februar 2017 registreret en Odderhun med 2 store unger. Udspringet ligger mere end 3 km. opstrøms i forhold til Koldkær Bæk’s udløb i Egå. Her er bækken kun som en grøft, dog med den store forskel at bækken har stor vandhastighed og bunden består af grus og sand. Starten på et sundt vandløb.

Registreringen af Odderhunnen med sine 2 unger er bemærkelsesværdigt af 2 årsager :

  • For det første at i 2016/2017 er der hermed bevis for ynglende Odder i vandløbssystemet Koldkær Bæk / Egå. Ungerne er sandsynligvis født i 2016.
  • For det andet at Odderen går så højt op i de mindre vandløb.

I området er flere kunstigt anlagte vandhuller, hvor der sikkert er udsat fisk. Det er uden tvivl dem, Odderen har opsøgt. Måske har Odderen kunnet lugte fiskene i bækkens vand ??

Observationen af et Odderpar uden unger ved faunapassagen under Agro Food Park vejen i efteråret 2016 og Odderhunnen med 2 unger i februar 2017 betyder, at der sandsynligvis er mindst 2 Odder-familier i vandløbssystemet omkring Koldkær Bæk. I april 2018 er registreret en Odder hun med en lille unge (ca. 1/3 længde af hunnen).

Nedenfor er et videoklip af Odderhunnen med de 2 unger samt videoklip fra Faunapassagen.

Odderhun med 2 unger ved et af Koldkær Bæk’s udspring, 13. februar 2017.

Odder ved Koldkær Bæk, efteråret 2016. Faunapassagen under Agro Food Park vejen

En Odder glider i vandet på det sted, hvor Koldkær Bæk løber sammen med Egå (foto 9-5-2016).

En Odder glider i vandet på det sted, hvor Koldkær Bæk løber sammen med Egå (foto 9-5-2016).

.

Ved Koldkær Bæks sammenløb med Egåen blev der den 1-4-2016 konstateret tydelige spor af Odder. På en sten nær ved kanten af vandløbet havde Odder lagt sine ekskrementer. Typisk for Odder at markere sit territorium på et højtliggende sted. Analyse af ekskrementerne viste rester af fiskeskel (det indkopierede billede).

Ved Koldkær Bæks sammenløb med Egåen blev der den 1-4-2016 konstateret tydelige spor af Odder. På en sten nær ved kanten af vandløbet havde Odder lagt sine ekskrementer. Typisk for Odder at markere sit territorium på et højtliggende sted. Analyse af ekskrementerne viste rester af fiskeskel (det indkopierede billede).

.

250 m fra Koldkær Bæk's sammenløb med Egå, løber Egå under vejen ved Nymølle. Her er i løbet af 2016 adskillige gange registreret Odder-aktivitet (fodspor og eskrementer). På billedet fra 27-8-2016 ses tydeligt eskrementer af Odder, lagt øverst på 2 sten. Det ene af eskementerne var ganske frisk og lyst. Egå er på strækningen fra Nymølle-broen til underløbet under Djurslands-motorvejen i 2016 undersøgt for Odder. 4 steder på strækninger er registreret Odder aktivitet. Det er velkendt at der findes Odder i de 3 store å-systemer i Aarhus Kommune. Foruden Egå drejer det sig om Aarhus Å og Giber Å.

250 m fra Koldkær Bæk’s sammenløb med Egå, løber Egå under vejen ved Nymølle. Her er i løbet af 2016 adskillige gange registreret Odder-aktivitet (fodspor og eskrementer). På billedet fra 27-8-2016 ses tydeligt eskrementer af Odder, lagt øverst på 2 sten. Det ene af eskementerne var ganske frisk og lyst. Egå er på strækningen fra Nymølle-broen til underløbet under Djurslands-motorvejen i 2016 undersøgt for Odder. 4 steder på strækninger er registreret Odder aktivitet. Det er velkendt at der findes Odder i de 3 store å-systemer i Aarhus Kommune. Foruden Egå drejer det sig om Aarhus Å og Giber Å.

.

Fodspor efter Odder ved Koldkær Bæk (4-5-2016). Bemærk de tydelige mærker efter de 5 tæer samt den bagvedliggende trædepude. Karakteristisk for Mårfamilien, som Odderen tilhører.

Fodspor efter Odder ved Koldkær Bæk (4-5-2016). Bemærk de tydelige mærker efter de 5 tæer samt den bagvedliggende trædepude. Karakteristisk for Mårfamilien, som Odderen tilhører.

 

 

Ved Koldkær Bæks udløb i Egåen blev ved siden af spor efter Odder fundet opkast af en padde med æg. 1-4-2016. Padden er sandsynligvis spist af Odderen, for senere at blive kastet op, da den ikke har kunnet fortære æggene. Det er velkendt, at Odder spiser padder.

Ved Koldkær Bæks udløb i Egåen blev ved siden af spor efter Odder fundet opkast af en padde med æg. 1-4-2016. Padden er sandsynligvis spist af Odderen, for senere at blive kastet op, da den ikke har kunnet fortære æggene. Det er velkendt, at Odder spiser padder.

Koldkær Bæks udløb i Egåen. 8-4-2016. I forgrundes ses den sten, hvorpå der en uge tidligere blev fundet Odder eskrementer (se andet billede på siden). Den 6. og 7. april havde det regnet voldsomt - ca. 50 mm ialt. Det resulterede i en vandstandsstigning på ca. 50 cm. (Tommelfinger regel = 10 mm nedbør giver en vandstandsstigning på 10 cm i Koldkær Bæk). Det kunne samtidig konstateres, at den kraftige strøm sled meget på slyngningerne og brinkerne i Koldkær Bæk. Der er riciko for at nogle af slyngningerne med tiden helt vil blive slidt væk. I Aarhus Kommune er der overvejelser om at udarbejde vandforsinkende foranstaltninger for at dæmpe den kraftige erosion af Koldkær Bæk. Håber der kan findes midler hertil inden monster skybrud på op mod 100 mm giver voldsomme skader.

Koldkær Bæks udløb i Egåen. 8-4-2016. I forgrundes ses den sten, hvorpå der en uge tidligere blev fundet Odder eskrementer (se andet billede på siden). Den 6. og 7. april havde det regnet voldsomt – ca. 50 mm ialt. Det resulterede i en vandstandsstigning på ca. 50 cm. (Tommelfinger regel = 10 mm nedbør giver en vandstandsstigning på 10 cm i Koldkær Bæk). Det kunne samtidig konstateres, at den kraftige strøm sled meget på slyngningerne og brinkerne i Koldkær Bæk. Der er riciko for at nogle af slyngningerne med tiden helt vil blive slidt væk. I Aarhus Kommune er der overvejelser om at udarbejde vandforsinkende foranstaltninger for at dæmpe den kraftige erosion af Koldkær Bæk. Håber der kan findes midler hertil inden monster skybrud på op mod 100 mm giver voldsomme skader.

.