Musvåge, Buteo buteo, Buzzard

Musvåge – Der yngler 2 – 3 par i nærmeste område ved Koldkær Bæk.

I det ene par, er begge fuglene af den hvide fase.  De lokale ved Brendstrup kalder dem for familien ‘Klorin Hansen’, fordi de virker helt affarvede. Der er tale om 2 meget flotte, næsten krid hvide fugle, som er observeret alle årene fra 2008 og frem til mindst 2018. (foto følger senere). Er overbevist om, at der er tale om de samme fugle i alle årene. Utroligt at de bliver så gamle og er så trofaste mod et område. Håbe de kan få en del år endnu. I mange år og frem til og med 2015 havde parret fra den ‘hvide fase’ rede i et ca. 15 m højt Elletræ i en lille Ellelund, 50 m fra Koldkær Bæk og tæt på Brendstrup Eng. I april 2016 foregik en del arbejde med gravemaskiner tæt på Ellelunden. Det har mulighvis været årsag til, at det hvide musvågepar i 2016 forlod Ellelunden og sandsynligvis ynglede oppe i nogle høje træer ved Brendstrup eller i Brendstrup Skov (var meget aktive i det område). Reden blev ikke forsøgt lokaliseret – fuglene skulle have ro – der var sket nok for dem.

I et andet par var begge fugle af den mørke fase. Parret fra ‘den mørke’ fase ynglede i 2016 og 2017 i et større asketræ ved Brendstrup, 15 m fra Koldkær Bæk. Der var minimum 2 unger i starten af 2016, men sluttede med kun 1 unge. I vinteren 2017 / 2018 blev der fundet en død musvåge ved Palludan Müllersvej. Muligvis trafikdræbt. I foråret 2018 var der desværre ingen yngel i asketræet ved Brendstrup, så den dræbte musvåge har sikkert været den ene mage i dette par.

I marts 2016 blev både det hvide og brune par, med få dages mellemrum, observeret pare sig i nogle af de store træer, som står ved Koldkær Bæk’s gennemløb af Brendstrup Eng. I det ene tilfælde sad en gråkrage kun ca. 1,5 m væk, på en nabogren og kiggede på. Har den ingen diskretion? Nej, det har naturen sjældent.

Endelig er i 2017 og 2018 observeret et musvåge par (begge brun fase) i et ca. 10 m højt birketræ i den østlige mose ved Topkær.