Markmus

Omkring Koldkær Bæk er uden tvivl en righoldig bestand af små gnavere. Indtil nu er registreret markmus. Levende fangst i musefælder (og senere genudsætning) vil sandsynligvis påvise flere arter.

Efter længere tids snedække i vinteren 2014/2015, var det interessant i det tidlige forår, da sneen var smeltet, at se kolonier af markmusegange i græsset ved overdrevet, som Koldkær Bæk gennemløber.  Kolonierne af markmusegange var 3-5 m i diameter og lå med ca. 30 m indbyrdes afstand.

Følgende dyr, som har mus på menykortet, indikerer en stor gnaverbestand ved Koldkær Bæk.

  • Der er en god bestand af ræve (se nærmere under ræv) .
  • Ved næsten hvert besøg ved Koldkær Bæk ses flere musende tårnfalke over arealerne.
  • Ligeledes er der flere musvågepar i området.
  • Endeligt observeres Fiskehejren regelmæssigt. Den går ikke og fisker nede ved bækken – for der er desværre ikke meget liv i bækken. Fiskehejrene går rundt i græsset, sandsynligvis på jagt efter mus og større insekter.
På overdrevet ved Koldkær Bæk kan om foråret, når sneen er smeltet, ses labyrentiske gangesystemer i græsset efter markmus. 14-3-2015.

På overdrevet ved Koldkær Bæk kan om foråret, når sneen er smeltet, ses labyrentiske gangesystemer i græsset efter markmus. 14-3-2015.

.