Mange bunker af marksten ved Koldkær Bæk – bevaringsværdige

Omkring Koldkær Bæk findes nok henved 50 større og mindre bunker af marksten, som landmændende gennem tiden møjsommeligt har samlet sammen. På billedet løber Koldkær Bæk i forgrunden. 31-5-2015. Hvert forår kan man se at vinteren har skubbet nye sten op af jorden på markerne. Disse mange bunker af marksten har en stor kulturhistorisk værdi og bør afgjort bevares og holdes fri for bevoksning. På sin egen måde fortæller de en historie, på samme måde som gravhøjene i landskabet. Ud over den kulturhistoriske værdi har de også en ikke ubetydelig naturmæssig værdi. Omkring stenbunkerne er der et særligt mikroklima for planter og ikke mindst insekter. Stenene har en næringsmæssig goldhed og et stort temperaturmæssigt spectrum på grund af den måde stenene absorbere og afgive solens energi om dagen samt nattens kulde. Også for større dyr har stenbunkernes interesse idet alle dens naturlige huler og gange er gode tilholdssteder for gnavere og deres rovdyr. Et oplagt sted for lækat. Det kan være interessant at undersøge flora og fauna omkring bunkerne af marksten.

Omkring Koldkær Bæk findes nok henved 50 større og mindre bunker af marksten, som landmændende gennem tiden møjsommeligt har samlet sammen. På billedet løber Koldkær Bæk i forgrunden. 31-5-2015. Hvert forår kan man se at vinteren har skubbet nye sten op af jorden på markerne. Disse mange bunker af marksten har en stor kulturhistorisk værdi og bør afgjort bevares og holdes fri for bevoksning. På sin egen måde fortæller de en historie, på samme måde som gravhøjene i landskabet. Ud over den kulturhistoriske værdi har de også en ikke ubetydelig naturmæssig værdi. Omkring stenbunkerne er der et særligt mikroklima for planter og ikke mindst insekter. Stenene har en næringsmæssig goldhed og et stort temperaturmæssigt spectrum på grund af den måde stenene absorbere og afgive solens energi om dagen samt nattens kulde. Også for større dyr har stenbunkernes interesse idet alle dens naturlige huler og gange er gode tilholdssteder for gnavere og deres rovdyr. Et oplagt sted for lækat. Det kan være interessant at undersøge flora og fauna omkring bunkerne af marksten.

Muligt projekt – undersøgelse af flora og fauna ved bunker af marksten.

Ud over den kulturhistoriske værdi har bunkerne af marksten også en ikke ubetydelig naturmæssig værdi. Omkring stenbunkerne er der et særligt mikroklima for planter og ikke mindst insekter. Stenene har en næringsmæssig goldhed og et stort temperaturmæssigt spectrum på grund af den måde stenene absorbere og afgive solens energi om dagen samt nattens kulde. Også for større dyr har stenbunkernes interesse, idet alle dens naturlige huler og gange er gode tilholdssteder for gnavere og deres rovdyr. Et oplagt sted for lækat. Det kan være interessant at undersøge flora og fauna omkring bunkerne af marksten ved Koldkær Bæk.

Stor bunke af marksten, ikke så langt fra et af Koldkær Bæk's udspring. 8-4-2015. Stenbunken med alle dens naturlige huler og gange vil være et oplagt sted for lækat. I baggrunden til venstre ses den smukke gravhøj 'Revelhøj'. Foran gravhøjen ses det ca. 100 årige læhegn af Mirabelletræer, samt mange andre træer og buske. Inde i læhegnet løber et lille, fint vandløb. Det frodige læhegn har meget stor naturmæssig værdi som spredningskorridor for dyr og planter og derfor meget bevarigsværdigt. Selvom læhegnet er gammelt og meget vindudsat, har det klaret de sidste års stor orkaner uden problemer.

Stor bunke af marksten, ikke så langt fra et af Koldkær Bæk’s udspring. 8-4-2015. Stenbunken med alle dens naturlige huler og gange vil være et oplagt sted for lækat. I baggrunden til venstre ses den smukke gravhøj ‘Revelhøj’. Foran gravhøjen ses det ca. 100 årige læhegn af Mirabelletræer, samt mange andre træer og buske. Inde i læhegnet løber et lille, fint vandløb. Det frodige læhegn har meget stor naturmæssig værdi som spredningskorridor for dyr og planter og derfor meget bevarigsværdigt. Selvom læhegnet er gammelt og meget vindudsat, har det klaret de sidste års stor orkaner uden problemer.

.

.