Maj Gøgeurt

Maj Gøgeurt på det fredede overdrev ved Koldkær Bæk. 31-5-2015. Maj Gøgeurten er en af de mere sjældne plantearter, der er karakterplante for det artsrige overdrev og eng. Hvis overdrevet ikke afgræsses eller slåes med maskine eller le kvæles Maj Gøgeurt med tiden af højere vegetation. Overdrevet ejes af Aarhus Kommune og bliver afgræsset med kreaturer.

Maj Gøgeurt på det fredede overdrev ved Koldkær Bæk. 31-5-2015. Maj Gøgeurten er en af de mere sjældne plantearter, der er karakterplante for det artsrige overdrev og eng. Hvis overdrevet ikke afgræsses eller slåes med maskine eller le kvæles Maj Gøgeurt med tiden af højere vegetation. Overdrevet ejes af Aarhus Kommune og bliver afgræsset med kreaturer.

Maj Gøgeurt på overdrevet ved Koldkær Bæk. 31-5-2015. Arealet afgræsses af kreaturer, hvilket også ses på billedet. Bladene til venstre i billedet samt en stor blomsterstængel til højre er spist af kreaturerne. Ialt blev der den 31-5-2015 konstateret 8 stk. Maj Gøgeurt. En uge senere var alle 8 planter spist. Det er kritisk for Maj Gøgeurtens fremtidige udvikling ved Koldkær Bæk. Ifølge litteraturen anbefales det, at arealer med Maj Gøgeurt friholdes for afgræsning frem til omkring Sankt Hans. Herved har planterne dels mulighed for at sætte frø, dels at samle næring i de underjordiske plantedele, så de er klar til næste års blomstring. Ved Koldkær bæk er Maj Gøgeurt samlet på et areal på ca. 500-800 m2. Det vil være ønskeligt, hvis arealet kan friholdes for afgræsning til efter ca. 25. juni.

Maj Gøgeurt på overdrevet ved Koldkær Bæk. 31-5-2015. Arealet afgræsses af kreaturer, hvilket også ses på billedet. Bladene til venstre i billedet samt en stor blomsterstængel til højre er spist af kreaturerne. Ialt blev der den 31-5-2015 konstateret 8 stk. Maj Gøgeurt. En uge senere var alle 8 planter spist. Det er kritisk for Maj Gøgeurtens fremtidige udvikling ved Koldkær Bæk. Ifølge litteraturen anbefales det, at arealer med Maj Gøgeurt friholdes for afgræsning frem til omkring Sankt Hans. Herved har planterne dels mulighed for at sætte frø, dels at samle næring i de underjordiske plantedele, så de er klar til næste års blomstring. Ved Koldkær bæk er Maj Gøgeurt samlet på et areal på ca. 500-800 m2. Det vil være ønskeligt, hvis arealet kan friholdes for afgræsning til efter ca. 25. juni.

Området ved Koldkær Bæk, hvor der i 2015 blev konstateret Maj Gøgeurt. Der blev fundet 8 stk. på et ca. 500-800 m2 stort areal. Det vil være ønskeligt, hvis arealet kan friholdes for afgræsning frem til ca. 25. juni. Herved får Maj Gøgeurt mulighed for dels at sætte frø, dels at samle næring i de underjordiske plantedele, så de er klar til næste års blomstring. Et ønskeligt og realistisk mål vil være 50 Maj Gøgeurt på overdrevet ved Koldkær Bæk. Indeholder data fra Geodatastyrelsen. Luftfoto. Hentet 2014.

Området ved Koldkær Bæk, hvor der i 2015 blev konstateret Maj Gøgeurt. Der blev fundet 8 stk. på et ca. 500-800 m2 stort areal. Det vil være ønskeligt, hvis arealet kan friholdes for afgræsning frem til ca. 25. juni. Herved får Maj Gøgeurt mulighed for dels at sætte frø, dels at samle næring i de underjordiske plantedele, så de er klar til næste års blomstring. Et ønskeligt og realistisk mål vil være 50 Maj Gøgeurt på overdrevet ved Koldkær Bæk.
Indeholder data fra Geodatastyrelsen. Luftfoto. Hentet 2014.

Maj Gøgeurt på overdrevet ved Koldkær Bæk. 31-5-2015. En mulig kommende trussel mod Maj Gøgeurt er Padderokker, som nærmest har invasiv karakter (se billedet).

Maj Gøgeurt på overdrevet ved Koldkær Bæk. 31-5-2015. En mulig kommende trussel mod Maj Gøgeurt er Padderokker, som nærmest har invasiv karakter (se billedet).