Lille Vandsalemander

Lille Vandsalemander i vandhul 40 m fra Koldkær Bæk, tæt på Humlehus vej. 1-5-2016. I forgrunden ses en meget flot og farvestrålende Cikade. I 2016 var et af KoldkærBæk.dk's focusområder at undersøge paddebestanden (vandsalemander, frøer og tudser) i vandhuller langs Koldkær Bæk og i det opland, som leverer vand til bækken. Der var indhentet tilladelse fra Aarhus Kommune. Omkring Koldkær Bæk og dets opland blev registreret ca. 40 større og mindre vandhuller. Det blev en vanskeligere sag end forventet. Vandhullerne skulle undersøges yderst forsigtigt med fangstnet, hvor dyrene straks skulle udsættes igen. Denne metode blev hurtig indstillet, idet der ved flere vandhuller blev set Lille Vandsalemander, men den forsigtige netfangst gav ikke noget resultat. Net-Metoden var derfor decideret misvisende. Derimod viste 'liste-metoden' sig at være mere givende. Den gik ud på følgende: På vindstille dage i april og maj, hvor der ikke var krusninger på vandoverfladen, og derfor mulighed for at se ned i vandet, blev der liste hen til kanten af vandhullet. Derefter blev der stået helt stille i 5 min. Inden for dette tidsrum lykkedes det ofte at se en eller flere Vandsalemandere. Ovenstående foto er taget på denne måde. Forløbet blev gentaget 2-3 steder ved samme vandhul - alt efter dets størrelse. Ved at bruge samme tidsinterval hver gang, kunne man få en indikator for om der var mange, få eller ingen Vandsalemandere i Vandhullet. Ca. 10 vandhuller nåede at blive undersøgt i 2016. I ca. halvdelen af vandhullerne blev konstateret Lille Vandsalemander. I flere vandhuller, blev på ca. 1 - 1,5 m dybde set nogle store, sorte Vandsalemandere. Desværre var det ikke muligt at artsbestemme dem - om det muligvis var Stor Vandsalemander ? Eksperter anbefaler, at den sikreste måde at undersøge for Stor Vandsalemander, er at undesøge laverne senere på sommeren. Vandsalemanderundersøgelsen i 2016 må mest betragtes som et pilotprojekt. Når en bedre metode / teknik er fundet, vil undersøgelsen blive forsøgt gentager, med besøg ved samtlige ca. 40 vandhuller ved Koldkær Bæk og det opland, som leverer vand til bækken.

Lille Vandsalemander i vandhul 40 m fra Koldkær Bæk, tæt på Humlehus vej. 1-5-2016. I forgrunden ses en meget flot og farvestrålende Cikade.
I 2016 var et af KoldkærBæk.dk’s focusområder at undersøge paddebestanden (vandsalemander, frøer og tudser) i vandhuller langs Koldkær Bæk og i det opland, som leverer vand til bækken. Der var indhentet tilladelse fra Aarhus Kommune. Omkring Koldkær Bæk og dets opland blev registreret ca. 40 større og mindre vandhuller.
Det blev en vanskeligere sag end forventet. Vandhullerne skulle undersøges yderst forsigtigt med fangstnet, hvor dyrene straks skulle udsættes igen. Denne metode blev hurtig indstillet, idet der ved flere vandhuller blev set Lille Vandsalemander, men den forsigtige netfangst gav ikke noget resultat. Net-Metoden var derfor decideret misvisende.
Derimod viste ‘liste-metoden’ sig at være mere givende. Den gik ud på følgende: På vindstille dage i april og maj, hvor der ikke var krusninger på vandoverfladen, og derfor mulighed for at se ned i vandet, blev der liste hen til kanten af vandhullet. Derefter blev der stået helt stille i 5 min. Inden for dette tidsrum lykkedes det ofte at se en eller flere Vandsalemandere. Ovenstående foto er taget på denne måde. Forløbet blev gentaget 2-3 steder ved samme vandhul – alt efter dets størrelse. Ved at bruge samme tidsinterval hver gang, kunne man få en indikator for om der var mange, få eller ingen Vandsalemandere i Vandhullet. Ca. 10 vandhuller nåede at blive undersøgt i 2016. I ca. halvdelen af vandhullerne blev konstateret Lille Vandsalemander. I flere vandhuller, blev på ca. 1 – 1,5 m dybde set nogle store, sorte Vandsalemandere. Desværre var det ikke muligt at artsbestemme dem – om det muligvis var Stor Vandsalemander ? Eksperter anbefaler, at den sikreste måde at undersøge for Stor Vandsalemander, er at undesøge laverne senere på sommeren.
Vandsalemanderundersøgelsen i 2016 må mest betragtes som et pilotprojekt. Når en bedre metode / teknik er fundet, vil undersøgelsen blive forsøgt gentager, med besøg ved samtlige ca. 40 vandhuller ved Koldkær Bæk og det opland, som leverer vand til bækken.

.

Mikro vandhul i nærheden af Koldkær Bæk. Det målte kun ca. 2 x 5 m, og alligevel var der flere Lille Vandsalemander. I højre side af billedet er vist et foto at en Lille Vandsalemander ligesom der ses en flot gul snegl på bildækket. 24-5-2016. Mikro vandhullet ligger på den nedlagte BMX-cykelbane i udkanten af Vestereng, ca. 200 m fra Koldkær Bæk. Cykelbanen, som er under tilgroning, er naturmæssigt, meget spændende. Fasen når et område, som oprindeligt lå hen som råjord og grusbaner, begynder at go til med planter er uhyre interessant. I hvilken rækkefølge kommer planterne på den muldrige jord og på de mere næringsfattige grusbaner ? Der er mange kunstige bakketoppe. Hvilke planter er på solsiden og hvilke på skyggesiden ? Er der gøgeurter og andre specialister ? De samme spørgsmål kan stilles for insekterne. Alt dette kunne det være meget spændende at undersøge. Der er masser af interessant natur ganske tæt på Aarhus Centrum. Det ligger blot og venter på at blive opdaget :-)

Mikro vandhul i nærheden af Koldkær Bæk. Det målte kun ca. 2 x 5 m, og alligevel var der flere Lille Vandsalemander. I højre side af billedet er vist et foto at en Lille Vandsalemander ligesom der ses en flot gul snegl på bildækket. 24-5-2016. Mikro vandhullet ligger på den nedlagte BMX-cykelbane i udkanten af Vestereng, ca. 200 m fra Koldkær Bæk.
Cykelbanen, som er under tilgroning, er naturmæssigt, meget spændende. Fasen når et område, som oprindeligt lå hen som råjord og grusbaner, begynder at go til med planter er uhyre interessant. I hvilken rækkefølge kommer planterne på den muldrige jord og på de mere næringsfattige grusbaner ? Der er mange kunstige bakketoppe. Hvilke planter er på solsiden og hvilke på skyggesiden ? Er der gøgeurter og andre specialister ? De samme spørgsmål kan stilles for insekterne. Alt dette kunne det være meget spændende at undersøge. Der er masser af interessant natur ganske tæt på Aarhus Centrum. Det ligger blot og venter på at blive opdaget :-)

.

.