Lækat, Mustela Erminea, Stoat

I 2016 / 2017 / 2018 er anvendelsen af faunakamera brugt til registrering af Lækat aktiviteter ved Koldkær Bæk og dets nærmeste område. Det har givet mange interessante
observationer. Se undersøgelsen af Dyrenes brug af faunapassage samt Wildlife monitoring by using Trail Camera. Samlet blev der registreret 105 videooptagelser af Lækat. Senere
følger en række analyser på baggrund af det indsamlede materiale. F.eks. døgn- og årsvariation. Desuden opgøres Lækat hyppighed i forskellige landskabs elementer, opgjort som antal records med en art pr. 100 observationsdøgn.

Lækat registreret ved Koldkær Bæk, 6-9-2016. Optagelsen skete med et Faunakamera. Lækatten er så afgjort et af de smukkeste pattedyr i den danske fauna, med den rødbrune sommerdragt og den hvide vinterdragt, afsluttende med den elegante sorte halespids. Området omkring Koldkær Bæk virker ideel for Lækat. Der er meget varierende naturtyper. På grund af sin sky livsførelse, ser man sjældent en Lækat. Igennem 8 år er området omkring Koldkær Bæk besøgt hundrede vis af gange, uden at der er blevet set en Lækat. Det sker nok heller ikke, og det gør ikke spor. Der bliver ikke aktivt ledt efter den. Det positive og interessante er, at der i 2016 er konstateret, at der findes Lækat ved Koldkær Bæk.

Lækat registreret ved Koldkær Bæk, 6-9-2016. Optagelsen skete med et Faunakamera. Lækatten er så afgjort et af de smukkeste pattedyr i den danske fauna, med den rødbrune sommerdragt og den hvide vinterdragt, afsluttende med den elegante sorte halespids. Området omkring Koldkær Bæk virker ideel for Lækat. Der er meget varierende naturtyper. På grund af sin sky livsførelse, ser man sjældent en Lækat. Igennem 8 år er området omkring Koldkær Bæk besøgt hundrede vis af gange, uden at der er blevet set en Lækat. Det sker nok heller ikke, og det gør ikke spor. Der bliver ikke aktivt ledt efter den. Det positive og interessante er, at der i 2016 er konstateret, at der findes Lækat ved Koldkær Bæk.

.

Omkring Koldkær Bæk findes nok henved 20 stor bunke af marksten, som landmændende gennem tiden møjsommeligt har samlet sammen. På billedet løber Koldkær Bæk i forgrunden. 31-5-2015. Hvert forår kan man se at vinteren har skubbet nye sten op af jorden på markerne. Disse mange bunker af marksten har en stor kulturhistorisk værdi og bør afgjort bevares og holdes fri for bevoksning. På sin egen måde fortæller de en historie, på samme måde som gravhøjene i landskabet. Ud over den kulturhistoriske værdi har de også en ikke ubetydelig naturmæssig værdi. Omkring stenbunkerne er der et særligt mikroklima for planter og ikke mindst insekter. Stenene har en næringsmæssig goldhed og et stort temperaturmæssigt spectrum på grund af den måde stenene absorbere og afgive solens energi om dagen samt nattens kulde. Også for større dyr har stenbunkernes interesse idet alle dens naturlige huler og gange er gode tilholdssteder for gnavere og deres rovdyr. Et oplagt sted for lækat. Det kan være interessant at undersøge flora og fauna omkring bunkerne af marksten.

Omkring Koldkær Bæk findes nok henved 20 stor bunke af marksten, som landmændende gennem tiden møjsommeligt har samlet sammen. På billedet løber Koldkær Bæk i forgrunden. 31-5-2015. Hvert forår kan man se at vinteren har skubbet nye sten op af jorden på markerne. Disse mange bunker af marksten har en stor kulturhistorisk værdi og bør afgjort bevares og holdes fri for bevoksning. På sin egen måde fortæller de en historie, på samme måde som gravhøjene i landskabet. Ud over den kulturhistoriske værdi har de også en ikke ubetydelig naturmæssig værdi. Omkring stenbunkerne er der et særligt mikroklima for planter og ikke mindst insekter. Stenene har en næringsmæssig goldhed og et stort temperaturmæssigt spectrum på grund af den måde stenene absorbere og afgive solens energi om dagen samt nattens kulde. Også for større dyr har stenbunkernes interesse idet alle dens naturlige huler og gange er gode tilholdssteder for gnavere og deres rovdyr. Et oplagt sted for lækat. Det kan være interessant at undersøge flora og fauna omkring bunkerne af marksten.

.

Stor bunke af marksten, ikke så langt fra et af Koldkær Bæk's udspring. 8-4-2015. Stenbunken med alle dens naturlige huler og gange vil være et oplagt sted for lækat. I baggrunden til venstre ses den smukke gravhøj 'Revelhøj'. Foran gravhøjen ses det ca. 100 årige læhegn af Mirabelletræer, samt mange andre træer og buske. Inde i læhegnet løber et lille, fint vandløb. Det frodige læhegn har meget stor naturmæssig værdi som spredningskorridor for dyr og planter og derfor meget bevarigsværdigt. Selvom læhegnet er gammelt og meget vindudsat, har det klaret de sidste års stor orkaner uden problemer.

Stor bunke af marksten, ikke så langt fra et af Koldkær Bæk’s udspring. 8-4-2015. Stenbunken med alle dens naturlige huler og gange vil være et oplagt sted for lækat. I baggrunden til venstre ses den smukke gravhøj ‘Revelhøj’. Foran gravhøjen ses det ca. 100 årige læhegn af Mirabelletræer, samt mange andre træer og buske. Inde i læhegnet løber et lille, fint vandløb. Det frodige læhegn har meget stor naturmæssig værdi som spredningskorridor for dyr og planter og derfor meget bevarigsværdigt. Selvom læhegnet er gammelt og meget vindudsat, har det klaret de sidste års stor orkaner uden problemer.

.