Kvægafgræsning

Den mest betydningsfulde naturpleje langs Koldkær Bæk er kvægafgræsningen. Langs den centrale del af Koldkær Bæk er der 3 overdrevsområder, som sandsynligvis har været næste kontinuerligt afgræsset i mere end 100 år. Det består af nogle forholdsvis stejle arealer ned til bækken foruden nogle fugtige flade arealer. De har næppe været under plov:

  • Overdrevet / græsarealerne lige øst for Agro Food Park
  • Overdrevet på de stejle skrænter, af lokalbeboerne kaldet ‘Slugten’
  • Overdrevet / Engen mellem Humlehus og udløbet i Egå

Det er overordentlig positivt at kvægafgræsningen af overdrevet opretholdes. Til trods for at det må være forbundet med relativt store omkostninger. ‘Slugten’ er netop blevet reetableret efter,  græsningen var ophørt i en årrække og arealet var ved at springe i krat.

  • Fra omkring 2017 er der også foretaget kvægafgræsning på arealerne omkring Hospitalsøerne

Se kort over områderne

Overdrevet ved Koldkær Bæk mellem Humlehus og udløbet i Egå. 27-5-2012. Foran skovbrynet sees nogle blå vejskilte langs Søftenvejen og Djurslandsmotorvejen. Vejforløbet er delvis er sænket i terræet. Naturmæssigt en god løsning.

Overdrevet ved Koldkær Bæk mellem Humlehus og udløbet i Egå. 27-5-2012. Foran skovbrynet sees nogle blå vejskilte langs Søftenvejen og Djurslandsmotorvejen. Vejforløbet er delvis er sænket i terræet. Naturmæssigt en god løsning.

Kvægafgræsning af overdrev ved Koldkær Bæk. 31-5-2009. Bemærk, byggeriet af Det Nye Universitetshospotal Aarhus, samt Palludan Müllervej er ikke påbegyndt (kommer i venstre side).

Kvægafgræsning af overdrev ved Koldkær Bæk. 31-5-2009. Bemærk, byggeriet af Det Nye Universitetshospotal Aarhus, samt Palludan Müllervej er ikke påbegyndt (kommer i venstre side).

Overdrevet ved Koldkær Bæk. 31-5-2009. I baggrunden kirken i Gl. Skejby. Bemærk venstre del af overdrevet har ikke været afgræsset i en årrække og er sprunget i krat. I 2013 blev krattet fjernet, på nær enkelte spredte Hvidtjørn.

Overdrevet ved Koldkær Bæk. 31-5-2009. I baggrunden kirken i Gl. Skejby. Bemærk venstre del af overdrevet har ikke været afgræsset i en årrække og er sprunget i krat. I 2013 blev krattet fjernet, på nær enkelte spredte Hvidtjørn.

.