Overordnet beskrivelse

Kortet viser Koldkær Bæk's forløb fra forskellige udspring til udløb i Egå. Et areal på næsten 1.000 ha 'leverer' vand til Koldkær Bæk. Bækkens længste forløb på ca. 5 km er fra udspring ved Vandtårnet ved Randersvej til udløb i Egå. Lyseblå = Koldkær Bæks åbne forløb. Mørkeblå = Rørlagte / historiske forløb (usikkert om de stadidvæk er aktive). Lyseblå arealer = Småsøer og vandhuller. Mørkeblå arealer = Vandhuller som i perioder er under vand / i perioder udtørrede (har bestemt betydning for biodiversiteten). Opgørelsen bygger på historiske kort, vandafledningskort samt gennemgang i felten. Der tages forbehold for unøjagtigheder og fejl, bl.a. på grund af de store anlægsprojekter i området. Bagvedliggende luftfoto : Ortofoto, foråret 2018. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Kortet viser Koldkær Bæk’s forløb fra forskellige udspring til udløb i Egå. Et areal på næsten 1.000 ha ‘leverer’ vand til Koldkær Bæk. Bækkens længste forløb på ca. 5 km er fra udspring ved Vandtårnet ved Randersvej til udløb i Egå.
Lyseblå = Koldkær Bæks åbne forløb.
Mørkeblå = Rørlagte / historiske forløb (usikkert om de stadidvæk er aktive).
Lyseblå arealer = Småsøer og vandhuller.
Mørkeblå arealer = Vandhuller som i perioder er under vand / i perioder udtørrede (har bestemt betydning for biodiversiteten).
Opgørelsen bygger på historiske kort, vandafledningskort samt gennemgang i felten. Der tages forbehold for unøjagtigheder og fejl, bl.a. på grund af de store anlægsprojekter i området.
Bagvedliggende luftfoto : Ortofoto, foråret 2018. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.