AgroFoodPark’s forsøgsmarker

Koldkær Bæk’s forløb fra 1) udspringet mellem Revelhøje og Uskærgård og det andet forløb fra 2) udspringet ved Grevested mødes ved forsøgsmarkerne til AgroFoodPark.

Flere oplysninger og fotos følger.