Ilder, Mustela putorius, Polecat

I 2016 / 2017 / 2018 er anvendelsen af faunakamera brugt til registrering af Ilder aktiviteter ved Koldkær Bæk og dets nærmeste område. Det har givet mange interessante
observationer. Se undersøgelsen af Dyrenes brug af faunapassage samt Wildlife monitoring by using Trail Camera. Samlet blev der registreret 289 videooptagelser af Ilder. Senere
følger en række analyser på baggrund af det indsamlede materiale. F.eks. døgn- og årsvariation. Desuden opgøres Ilderens hyppighed i forskellige landskabs elementer, opgjort som antal records med en art pr. 100 observationsdøgn.

 

Ilder er registreret flere gange ved Koldkær Bæk. Foto ovenfor er taget med et Faunakamera 30-8-2016. Bemærk Ilderens lyse tegninger over øjnene. Der er optaget flere foto og video-klip af Ilderen. De bringes senere, når de er bearbejdede. En lokal beboer ved Revelhøj, har oplyst at der på vedkommendes ejendom i 1960-70'erne blev fundet flere ilder-reder i gulvene i driftebygningerne. Pladseringen passer godt til Ilder, i modsætning til Husmåren, som normalt bygger sin rede oppe i tagkonstruktionen. Minken, som også bygger sin rede i jordhøjde, var næppe udbredt i Østjylland i 1960-70'erne.

Ilder er registreret flere gange ved Koldkær Bæk. Foto ovenfor er taget med et Faunakamera 30-8-2016. Bemærk Ilderens lyse tegninger over øjnene. Der er optaget flere foto og video-klip af Ilderen. De bringes senere, når de er bearbejdede.
En lokal beboer ved Revelhøj, har oplyst at der på vedkommendes ejendom i 1960-70’erne blev fundet flere ilder-reder i gulvene i driftebygningerne. Pladseringen passer godt til Ilder, i modsætning til Husmåren, som normalt bygger sin rede oppe i tagkonstruktionen. Minken, som også bygger sin rede i jordhøjde, var næppe udbredt i Østjylland i 1960-70’erne.