Husmår, Martes foina, Beech Marten

I 2016 / 2017 / 2018 er anvendelsen af faunakamera brugt til registrering af Husmårs aktiviteter ved Koldkær Bæk og dets nærmeste område. Det har givet mange interessante
observationer. Se undersøgelsen af  Dyrenes brug af faunapassage samt Wildlife monetering by using Trail Camera. Samlet blev der registreret 906 videooptagelser af Husmår. Senere følger en række analyser på baggrund af det indsamlede materiale. F.eks. døgn- og årsvariation. Kuldstørrelse samt hvilke byttedyr bringer Husmåren med hjem?  Desuden opgøres Husmårens hyppighed i forskellige landskabs elementer, opgjort som antal records med en art pr. 100 observationsdøgn.

Adskillige lokale beboere har observeret husmår på deres ejendomme tæt ved Koldkær Bæk. 6-1-2016 blev der fundet en død husmår ikke så langt fra Koldkær Bæk (jf. billedet).

Død Husmår, fundet 30-40 m fra en vej, ikke så langt fra Koldkær Bæk. Måske trafikdræbt ? 6-1-2016.

Død Husmår, fundet 30-40 m fra en vej, ikke så langt fra Koldkær Bæk. Måske trafikdræbt ? 6-1-2016.

Husmårs brug af Faunapassage ved Koldkær Bæk, efteråret 2016.