Hundestejle

Hundestejle i vandhul 30 m fra Koldkær Bæk. 4-5-2016. I forbindelse med undersøgelse af Padder i vandhuller ved Koldkær Bæk, blev der også registreret Hundestejle. Der er sandsynligvis tale om den trepiggede Hundestejle. Der er normalt ingen eller meget få Vandsalemandere i de vandhuller, hvor der lever Hundestejle. Det skyldes at Hundestejlen spiser æggene fra Vandsalemander. Det virker korrekt.  I ovenstående vandhul, hvor Hundestejlen blev fotograferet, blev der ikke registreret nogle Vandsalemandere. Ifølge litteraturen spredes Hundestejen utroligt let til mange vandhuller, idet den kan klæbe sig fast til vandfuglenes ben. En anden mulighed, kunne være at æggene hæfter sig fast til kroppen på de dyr, som ynder at opholde sig i vandet. Det kunne f.eks. være Padder (Frøer, Tudser og Vandsalemander), samt pattedyr som Mink og Odder. Det kunne være interessant at undersøge, om der kunne registreres æg af hundestejle på pågældende dyr. Hvis det er tilfældet, er Padderne indirekte med til at decimere sig selv :-(

Hundestejle i vandhul 30 m fra Koldkær Bæk. 4-5-2016. I forbindelse med undersøgelse af Padder i vandhuller ved Koldkær Bæk, blev der også registreret Hundestejle. Der er sandsynligvis tale om den trepiggede Hundestejle. Der er normalt ingen eller meget få Vandsalemandere i de vandhuller, hvor der lever Hundestejle. Det skyldes at Hundestejlen spiser æggene fra Vandsalemander. Det virker korrekt. I ovenstående vandhul, hvor Hundestejlen blev fotograferet, blev der ikke registreret nogle Vandsalemandere.
Ifølge litteraturen spredes Hundestejen utroligt let til mange vandhuller, idet den kan klæbe sig fast til vandfuglenes ben. En anden mulighed, kunne være at æggene hæfter sig fast til kroppen på de dyr, som ynder at opholde sig i vandet. Det kunne f.eks. være Padder (Frøer, Tudser og Vandsalemander), samt pattedyr som Mink og Odder. Det kunne være interessant at undersøge, om der kunne registreres æg af hundestejle på pågældende dyr. Hvis det er tilfældet, er Padderne indirekte med til at decimere sig selv :-(