Hulkravet-Kodriver

Hulkravet-Kodriver på et areal i nærheden af Koldkær bæk. 12-4-2014. Ialt ca. 50 planter blev registreret i både 2014 og 2015. Det udyrkede areal, der er privat ejet, er ikke afgræsset. På 60 år gamle luftfotos synes arealet heller ikke at være afgræsset. I lysåbne løvskove vokser Hulkravet Kodriver også - så afgræsning er ikke en forudsætning for forekomst af arten. Da arealet er privatejet, er den præcise pladsering ikke angivet.

Hulkravet-Kodriver på et areal i nærheden af Koldkær bæk. 12-4-2014. Ialt ca. 50 planter blev registreret i både 2014 og 2015. Det udyrkede areal, der er privat ejet, er ikke afgræsset. På 60 år gamle luftfotos synes arealet heller ikke at være afgræsset. I lysåbne løvskove vokser Hulkravet Kodriver også – så afgræsning er ikke en forudsætning for forekomst af arten. Da arealet er privatejet, er den præcise pladsering ikke angivet.

Hulkravet-Kodriver på et areal i nærheden af Koldkær bæk. 12-4-2014. På billedet ses knap 10 planter. Ialt er ca. 50 planter registreret i både 2014 og 2015. Som det fremgår af billedet, er arealet domineret af brændnælde, skvallerkål og forskellige græsarter. Skvallerkål kunne tyde på, at der på arealet måske i fortiden har ligget et hus / have ? Det kunne være interessant, i samarbejde med arealets private ejer, at slå arealet med Le + fjerne høet (større er arealet ikke, end at det må være overkommeligt). Over en årrække kunne det være uhyre interessant at følge hvilke plantearter arealet rummer.

Hulkravet-Kodriver på et areal i nærheden af Koldkær bæk. 12-4-2014. På billedet ses knap 10 planter. Ialt er ca. 50 planter registreret i både 2014 og 2015. Som det fremgår af billedet, er arealet domineret af brændnælde, skvallerkål og forskellige græsarter. Skvallerkål kunne tyde på, at der på arealet måske i fortiden har ligget et hus / have ? Det kunne være interessant, i samarbejde med arealets private ejer, at slå arealet med Le + fjerne høet (større er arealet ikke, end at det må være overkommeligt). Over en årrække kunne det være uhyre interessant at følge hvilke plantearter arealet rummer.