Havørred

Havørred tæt på Koldkær Bæk's udløb i Egå. Havørred levede endnu, men havde det meget dårligt. Det kunne være spændende at vide om den havde været oppe og gyde. 1-12-2013.

Havørred tæt på Koldkær Bæk’s udløb i Egå. Havørred levede endnu, men havde det meget dårligt. Det kunne være spændende at vide om den havde været oppe og gyde. 1-12-2013.

I dec. 2013 blev ovenstående havørred observeret i Egå, meget tæt på opgangen til Koldkær Bæk. I April 2014 er det blevet ’stirret’ meget intenst ned i vandet i Koldkær Bæk. Desværre virker bækken ret tom for fisk og andre vanddyr. Dog blev der observeret 2 hurtigtsvømmende fisk af ca. 5 cm længde. Muligvis ørreder. Det kunne være interessant at undersøge nærmere.

De lokale beboere har fortalt at der gennem en årrække er udsat havørred-yngel i Koldkær bæk. Bl.a. ved broen ved Humlehusvej. Ligeledes skulle der være sat yngel ud ved Nymølle ved Egåen, ca. 500 m fra Koldkær Bæk.
Ligeledes er det blevet oplyst, at Aarhus Kommune omkring år 2000 skulle have foretaget en større oprensning af Koldkær Bæk samt retablering med det rette grus, som er gydevenligt for Havørred. – Interessant at høre nærmere om dette projekt.

Undersøgelse af Havørredbestanden i Koldkær Bæk – 2016

Ung Havørred fra Koldkær Bæk, 17-10-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere Havørredbestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, hvor de mindre fisk kortvarigt blev lammet af strøm, så det var muligt at fange dem i et net. Efter fiskene var blevet målt, blev de straks sat tilbage i bækken, hvor de fint svømmede videre. Ovenstående unge Havørred var ca. 13 cm lang. Den havde rette størrelse til at starte vandringen ud mod det åbne hav. Her vil den opholde sig i 1-4 år, hvor føregrundlaget er meget højere end i bækken. Når Havørreden er blevet kønsmoden, vandrer den op i samme vandløb, hvor den selv blev udklækket. Her gyder den, og livscyklusen er fuldendt. Naturen er fantastisk :-)

Ung Havørred fra Koldkær Bæk, 17-10-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere Havørredbestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, hvor de mindre fisk kortvarigt blev lammet af strøm, så det var muligt at fange dem i et net. Efter fiskene var blevet målt, blev de straks sat tilbage i bækken, hvor de fint svømmede videre.
Ovenstående unge Havørred var ca. 13 cm lang. Den havde rette størrelse til at starte vandringen ud mod det åbne hav. Her vil den opholde sig i 1-4 år, hvor føregrundlaget er meget højere end i bækken. Når Havørreden er blevet kønsmoden, vandrer den op i samme vandløb, hvor den selv blev udklækket. Her gyder den, og livscyklusen er fuldendt. Naturen er fantastisk :-)

Unge Havørreder samt en enkelt Bækørred fra Koldkær Bæk, 17-10-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere Havørredbestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, Metoden gik ud på at undersøge fiskebestanden på en 50 m strækning. Det blev undersøgt 2 steder i Koldkær Bæk. Dels nedenstrøms for broen ved Agro Food Park-vejen, dels opstrøms for Humlehusvejen. På billedet ovenfor ses resultatet af undersøgelsen ved Agro Food Park-vejen. Medarbejderne fra Aarhus Kommune har efterfølgende oplyst udviklingen i ørredbestanden i Koldkær Bæk ved Agro Food Parkvejen. Den opgøres som antal yngel / 100 m2 vandløb. År 2000 = 77 stk., 2010 = 32 stk., 2016 = 14 stk. For at opfylde miljømålene for Koldkær Bæk og dermed have en sund ørredbestand, skal der være 80 - 130 stk. ørredyngel / 100 m2 vandløb. Der er således tale om et meget drastisk fald fra år 2000 til 2016.. Fortsætter udviklingen, må det forventes, at Havørreden er uddød fra Koldkær Bæk indenfor relativt få år. Mulige årsager til tilbagegangen kan være så enkelt som, at de voksne havørreder bare ikke lige finder op i Koldkær Bæk. Det er sandsynligvis relativt få hunners afkom, som udgør bestanden i bækken. Vælger nogle få hunner at gyde i Egå i stedet for, kan det mærkes på bestanden i Koldkær Bæk. Den naturlige prædation fra f.eks. Fiskehejre og Odder vurderes ikke umiddelbart af være et problem. Regnbueørreder, som går op i vandløbene og spiser Havørredernes æg, kan have en negativ effekt. Endelig er det ikke usandsynligt, at etableringen af Egå Engsø, kan have en negativ effekt på Havørredbestanden i Koldkær Bæk i 2016. Egå Engsø blev etableret i 2006. Den ørredyngel, der blev registreret i 2010, stammer fra voksne ørreder, som selv var havørredyngel omkring 2005 - 2008 . På det tidspunkt kunne den unge Havørredyngel relativt frit vandre ud til Aarhus bugten. De første år efter engsøen etablering, var Geddebestanden sandsynligvis ret beskeden. Bestanden fra 2016 stammer sandsynligvis fra ørreder, som omkring 2011- 2014 vandrede mod kysten. De har skullet passere igennem Egå Engsø. Det mere stillestående vand i engsøen giver basis for en bestand af Gedder. En lille 10-12 cm havørred er ideel føde for en Gedde. Naturfolk er fuld beviste om dette dilemma. Man kan reducere tabet af ørredyngel ved at bevare en del af vandløbet, som løber udenom engsøen. Denne løsning har 2 umiddelbare uhensigtsmæssigheder. For det første er det dyrere. For det andet, og det er nok den væsentligste, øges udledningen af næringsstoffer i havet. Et af hovedformålene ved en engsø er netop at tilbageholde næringsstofferne fra at komme ud i havet. Et andet formål med en engsø er at skabe et stykke fantastisk natur. I det regnestykke er det rimeligt, at Havørredbestanden i Koldkær Bæk får lavere prioritet. Man må i stedet øge indsatsen for Havørred i andre vandløb, hvor der ikke er en konflikt med en engsø.

Unge Havørreder samt en enkelt Bækørred fra Koldkær Bæk, 17-10-2016. Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø var denne dag ude for at registrere Havørredbestanden i Koldkær Bæk. Det foregik ved el-fiskning, Metoden gik ud på at undersøge fiskebestanden på en 50 m strækning. Det blev undersøgt 2 steder i Koldkær Bæk. Dels nedenstrøms for broen ved Agro Food Park-vejen, dels opstrøms for Humlehusvejen. På billedet ovenfor ses resultatet af undersøgelsen ved Agro Food Park-vejen.
Medarbejderne fra Aarhus Kommune har efterfølgende oplyst udviklingen i ørredbestanden i Koldkær Bæk ved Agro Food Parkvejen. Den opgøres som antal yngel / 100 m2 vandløb. År 2000 = 77 stk., 2010 = 32 stk., 2016 = 14 stk. For at opfylde miljømålene for Koldkær Bæk og dermed have en sund ørredbestand, skal der være 80 – 130 stk. ørredyngel / 100 m2 vandløb.
Der er således tale om et meget drastisk fald fra år 2000 til 2016.. Fortsætter udviklingen, må det forventes, at Havørreden er uddød fra Koldkær Bæk indenfor relativt få år.
Mulige årsager til tilbagegangen kan være så enkelt som, at de voksne havørreder bare ikke lige finder op i Koldkær Bæk. Det er sandsynligvis relativt få hunners afkom, som udgør bestanden i bækken. Vælger nogle få hunner at gyde i Egå i stedet for, kan det mærkes på bestanden i Koldkær Bæk. Den naturlige prædation fra f.eks. Fiskehejre og Odder vurderes ikke umiddelbart af være et problem. Regnbueørreder, som går op i vandløbene og spiser Havørredernes æg, kan have en negativ effekt.
Endelig er det ikke usandsynligt, at etableringen af Egå Engsø, kan have en negativ effekt på Havørredbestanden i Koldkær Bæk i 2016. Egå Engsø blev etableret i 2006. Den ørredyngel, der blev registreret i 2010, stammer fra voksne ørreder, som selv var havørredyngel omkring 2005 – 2008 . På det tidspunkt kunne den unge Havørredyngel relativt frit vandre ud til Aarhus bugten. De første år efter engsøen etablering, var Geddebestanden sandsynligvis ret beskeden. Bestanden fra 2016 stammer sandsynligvis fra ørreder, som omkring 2011- 2014 vandrede mod kysten. De har skullet passere igennem Egå Engsø. Det mere stillestående vand i engsøen giver basis for en bestand af Gedder. En lille 10-12 cm havørred er ideel føde for en Gedde. Naturfolk er fuld beviste om dette dilemma. Man kan reducere tabet af ørredyngel ved at bevare en del af vandløbet, som løber udenom engsøen. Denne løsning har 2 umiddelbare uhensigtsmæssigheder. For det første er det dyrere. For det andet, og det er nok den væsentligste, øges udledningen af næringsstoffer i havet. Et af hovedformålene ved en engsø er netop at tilbageholde næringsstofferne fra at komme ud i havet. Et andet formål med en engsø er at skabe et stykke fantastisk natur. I det regnestykke er det rimeligt, at Havørredbestanden i Koldkær Bæk får lavere prioritet. Man må i stedet øge indsatsen for Havørred i andre vandløb, hvor der ikke er en konflikt med en engsø.

Overfladevand fra tage, parkeringspladser og veje
Bevaringen af en fast Havørredbestand i KoldKær Bæk, kan muligvis få yderligere udfordringer. Som det er forstået, skal Koldkær Bæk i fremtiden modtage meget store vandmængder fra hustage, parkeingspladser og veje i området. Vejsalt, samt afskyld fra bilers undervognsbehandling, bremsebelægninger mm. kan muligvis påvirke miljøet i vandløbet?

Ulovlige fiskeruser

27-5-2015 blev der registreret en fiskeruse i Koldkær Bæk. Høj vandstand har muligvis løftet den op i vegetationen, så den blev synlig. I første omgang frembragte fiskerusen et smil på læben. Her kan da aldrig fanges noget, med den tilsyneladende ringe vandkvalitet (se bl.a. skummet i vandet.) I 2016 er der registreret ørreder ikke langt fra hvor fiskerusen lå - det fjernede straks smilet fra læben. Der appelleres om ikke at fiske ulovligt med ruse i Koldkær Bæk. Ulovlig fangst af blot få gydemodne fisk kan have markant betydning for Havørred bestanden i Koldkær Bæk.

27-5-2015 blev der registreret en fiskeruse i Koldkær Bæk. Høj vandstand har muligvis løftet den op i vegetationen, så den blev synlig. I første omgang frembragte fiskerusen et smil på læben. Her kan da aldrig fanges noget, med den tilsyneladende ringe vandkvalitet (se bl.a. skummet i vandet.) I 2016 er der registreret ørreder ikke langt fra hvor fiskerusen lå – det fjernede straks smilet fra læben. Der appelleres om ikke at fiske ulovligt med ruse i Koldkær Bæk. Ulovlig fangst af blot få gydemodne fisk kan have markant betydning for Havørred bestanden i Koldkær Bæk.

17-10-2016 blev der på ny registreret en ulovlig fiskeruse i Koldkær Bæk. Et sådant redskab er ikke en helt billig sag. Det tyder på at den, som udsætter den ulovlige ruse har en fangst, som kan opveje rusens værdi samt tiden der går med at tilse rusen. Ud over de fisk, som forsvinder fra bækken, er der også riciko for at en strejfende Odder kan forvilde sig ind i rusen og lide druknedøden.

17-10-2016 blev der på ny registreret en ulovlig fiskeruse i Koldkær Bæk. Et sådant redskab er ikke en helt billig sag. Det tyder på at den, som udsætter den ulovlige ruse har en fangst, som kan opveje rusens værdi samt tiden der går med at tilse rusen. Ud over de fisk, som forsvinder fra bækken, er der også riciko for at en strejfende Odder kan forvilde sig ind i rusen og lide druknedøden.

.