Halsbåndmus, Apodemus flavicollis, Yellow-Necked Mouse

I 2016 / 2017 / 2018 er brugt  faunakamera til registrering af Halsbåndsmus aktiviteter ved Koldkær Bæk og dets nærmeste område.  Ialt er registreret 6.749 videooptagelser med Halsbåndsmus.  Se  Wildlife monitoring by using Trail Camera.  Senere følger en række analyser på baggrund af det indsamlede materiale. F.eks. døgn- og årsvariation. Desuden opgøres Halsbåndsmusens hyppighed i forskellige landskabs elementer, opgjort som antal records med en art pr. 100 observationsdøgn.

Den store mus med de store øre og lange hale er relativ sikker at registrere med et Vildtkamera. Dertil kommer at den har nogle karakteristiske store hop i sin færden gennem vegetationen. Hoppene minder om en blanding mellem et frø-hop og et kænguro-hop.

På videooptagelserne er flere eksempler på hvordan hoppe-strategien er en god mulighed for at undgå at blive fanget af rovdyr. Der er bl.a. eksempel på Natugle og Lækat, som misser deres angreb, fordi halsbåndsmusen når at hoppe mere en 1 m væk, 1 cm før rovdyret når den. Respekt til halsbåndsmusen og dens fænominale hop.

Senere vil blive bragt video med Halsbåndmus og dens specielle hop, samt flugthoppene fra Natugle og Lækat.

– – –

I 2016 blev der kortvarigt foretaget en undersøgelse af mus ved Koldkær Bæk. Det skete ved hjælp af levende fangst i fælder (med efterfølgende udsætning). Her blev kun registreret Rødmus (klik på linket). Undersøgelsen var alt for kortvarig. Det er ønsket, på et senere tidspunkt, at gentage en undersøgelse af musebestanden ved Koldkær Bæk ved hjælp af fældefangst. Dette skal i givet fald ske med flere fælder, over en længere periode og i flere biotoper. Der er helt sikkert basis for et langt større antal af musearter, end der ind til videre er registreret.