Grævling, Meles meles, Badger

Landskabet og naturen omkring Koldkær Bæk er som skabt til en Grævling. Der er kuperet og mange rævegrave at ‘bygge videre på’. Der er stor variation i landskabstyperne, med et varieret fødegrundlag. Det er ret fantastisk at så stort et rovdyr som Grævlingen lever ved Koldkær Bæk – kun 5 km. fra Aarhus Centrum. Grævlingens forekomst er med til at bekræfte at Koldkær Bæk ER en lille overset naturperle.

Undersøgelse af Grævling 2016 / 2017 / 2018

2016 blev lidt af et gennembrud med hensyn til konstatering af Grævlingens forekomst. Selvfølgelig har den været der hele tiden, den har blot holdt en ‘lav profil’ og undgået at komme ind på undersøgelsens radar. I 2016 blev der fundet flere fodspor af Grævling ved Koldkær Bæk, lige som det lykkedes at se et eksemplar passere Topkærvej den 26-6 2016 kl 22:30. Endelig er der på et Faunakamera ved Koldkær Bæk registreret en Grævling den 5-9-2016 kl 02:58 (jf. foto og video nedenfor). Ved kontakt til de lokale beboere, er det oplyst at der er mindst 2 ‘varme’ grævlingegrave i 2016.  Desuden synes det ikke ualmindeligt at Grævlinge kan forvilde sig ind i staldbygninger. En lokal ved Brendstrup har oplyst, at omkring 2010 var der en Grævling inde i stalden, da han kom ud om morgenen. Den skulle have hjælp til at komme ud igen. En anden lokal  i nærheden af Revelhøj, har oplyst om en tilsvarende hændelse på hans landejendom. Det var ligeledes omkring 2010.

I 2016 / 2017 / 2018 er anvendelsen af faunakamera brugt til registrering af Grævlingens aktiviteter ved Koldkær Bæk og dets nærmeste område. Det har givet mange interessante observationer. Se undersøgelsen af Dyrenes brug af Faunapassage og undersøgelsen af Ræve- og Grævlingegrave  samt  Wildlife monitoring by using Trail Camera. Samlet blev der registreret 1.362 videooptagelser af Grævling. Senere følger en række analyser på baggrund af det indsamlede materiale. F.eks. døgn- og årsvariation. Går Grævlingen i hi om vinteren? Færdes Grævlingen mest alene eller er den sammen med en anden Grævling? Hvad foretager Grævlingen sig uden for sin grav? Og meget mere. Nogle af svarene kan ses i videoerne nedenfor.

Nedenfor er vist nogle videoer om Grævling ved Koldkær Bæk.

Grævling registreret i Faunapassagen ved Koldkær Bæk, efteråret 2016.

Optagelser af forskellige aktiviteter ved en Grævlingegrav i nærheden af Koldkær Bæk, foråret 2017. Undgå venligst at opsøge Grævlingegrave. Menneskelig aktivitet og støj, vil genere dem unødigt. Brug af faunakamera er meget skånsomt. Hver 14. dag tilses faunakamera i 5 min, hvor memorykort og batterier udskiftes. Resten at tiden har Grævlingen fuldstændig ro.

Grævling med særlige børster på forpoterne 2016 – synes ikke beskrevet tidligere 

6-9-2016 blev der på et opsat Faunakamera ved Koldkær Bæk registreret en Grævling. Det var i sig selv vigtig dokumentation for den lille naturperle. Alle optagelser med Faunakameraet, bliver underlagt en detaljeret analyse. Det samlede materiale for undersøgelserne med Faunakamera forventes senere fremlagt på dette site samt i et Naturtidskrift. Tilbage til optagelsen af Grævlingen den 6-9-2016. Ved gennemgang af videosekvensen, fremgår det, at på et tidspunkt træder Grævlingen på en sådan måde med sin venstre forpote, at det helt tydeligt, ser ud som om der kommer 3 ekstra kløer frem af pelsen på oversiden af poten. På samme måde som en Kat kan trække sine klør frem og tilbage. Grævlingen hører til mårfamilien og har som os mennesker og aber normalt 5 tæer på hver fod. Det er genetisk set en så mega stærk karakter, at det vistnok kun er 1 ud af hver ca. 10. mil. mennesker, der har 6 tæer på hver fod. Sandsynligvis gør det samme sig gældende for Grævlingen ? Er der tale om en optisk synsbedrag, som får det til at se ud som om Grævlingen har 3 ekstra tæer /klør ? En sjælden mutant ? Undersøgelse af literaturen om Grævlingen, nævner det ikke. Det ville ellers være yderst effektivt, når det store gravearbejde foregår. Derfor hældes til den vurdering, at det nok snare er 3 meget kraftige knorhårslignende børster, som måske bruges til at føle sig frem, ikke kun når der graves, men også i andre situationer, hvor der er behov for at føle på 'varerne', i form af regnorme, biller og anden føde. Der vil blive taget kontakt til Zoologiske museer, for at høre om de i deres skinsamlinger med Grævling, kan konstatere knorhårdslignende børster på oversiden af forpoterne af Grævling. For folk, som brænder for Naturen, er det sådanne finurlige observationer, der gør det spændende at komme ud i felten :-)

6-9-2016 blev der på et opsat Faunakamera ved Koldkær Bæk registreret en Grævling. Det var i sig selv vigtig dokumentation for den lille naturperle. Alle optagelser med Faunakameraet, bliver underlagt en detaljeret analyse. Det samlede materiale for undersøgelserne med Faunakamera forventes senere fremlagt på dette site samt i et Naturtidskrift. Tilbage til optagelsen af Grævlingen den 6-9-2016. Ved gennemgang af videosekvensen, fremgår det, at på et tidspunkt træder Grævlingen på en sådan måde med sin venstre forpote, at det helt tydeligt, ser ud som om der kommer 3 ekstra kløer frem af pelsen på oversiden af poten. På samme måde som en Kat kan trække sine klør frem og tilbage. Grævlingen hører til mårfamilien og har som os mennesker og aber normalt 5 tæer på hver fod. Det er genetisk set en så mega stærk karakter, at det vistnok kun er 1 ud af hver ca. 10. mil. mennesker, der har 6 tæer på hver fod. Sandsynligvis gør det samme sig gældende for Grævlingen ? Er der tale om en optisk synsbedrag, som får det til at se ud som om Grævlingen har 3 ekstra tæer /klør ? En sjælden mutant ? Undersøgelse af literaturen om Grævlingen, nævner det ikke. Det ville ellers være yderst effektivt, når det store gravearbejde foregår. Derfor hældes til den vurdering, at det nok snare er 3 meget kraftige knorhårslignende børster, som måske bruges til at føle sig frem, ikke kun når der graves, men også i andre situationer, hvor der er behov for at føle på ‘varerne’, i form af regnorme, biller og anden føde. Der vil blive taget kontakt til Zoologiske museer, for at høre om de i deres skinsamlinger med Grævling, kan konstatere knorhårdslignende børster på oversiden af forpoterne af Grævling. For folk, som brænder for Naturen, er det sådanne finurlige observationer, der gør det spændende at komme ud i felten :-)

.

.

Fodspor efter Grævling ved Koldkær Bæk. 4-5-2016. Bemærk de tydelige mærker af kløerne foran forpoterne, samt den brede halvmåneformede trædepote.

Fodspor efter Grævling ved Koldkær Bæk. 4-5-2016. Bemærk de tydelige mærker af kløerne foran forpoterne, samt den brede halvmåneformede trædepote.

.

Fodspor efter Grævling ved Koldkær Bæk. 4-5-2016. Bemærk de tydelige mærker af kløerne foran de 5 forpoter. Under det grønne strå anes den venstre tå. Det er sjældent at man kan se mærker efter alle 5 poter på Grævlingens fod. De 2 spor af Grævling er fundet samme dag og med ca. 300 m mellemrum. Muligvis det samme individ ?

Fodspor efter Grævling ved Koldkær Bæk. 4-5-2016. Bemærk de tydelige mærker af kløerne foran de 5 forpoter. Under det grønne strå anes den venstre tå. Det er sjældent at man kan se mærker efter alle 5 poter på Grævlingens fod. De 2 spor af Grævling er fundet samme dag og med ca. 300 m mellemrum. Muligvis det samme individ ?

.