Fugle

I dette afsnit beskrives de fuglearter, som er registreret omkring Koldkær Bæk.

Fokus-arter – En række fuglearter, som er specielt knyttet til agerlandet og som er i  tilbagegang (Vibe, Agerhøne) er udtrukket til enkeltvis beskrivelse.  Der er særlig fokus på disse arter med hensyn til årligt at fastlægge bestandsstørrelsen af dem i Koldkær Bæk området. På sigt vil listen sandsynligvis blive suppleret med andre agerlandsfugle i tilbagegang (Stær, Gulbug, Bomlærke).