Fredninger

Af Miljøministeriets og Aarhus kommunes arealdatabaser kan man danne sig et indtryk af de arealbegrænsninger, der er for området langs Koldkær Bæk.

Umiddelbart er der ikke nogle desiderede fredninger, men snarere arealrestriktioner i form af

  • Bevaringsværdige naturtyper som overdrev (§3 områder)
  • Byggelinier langs vandløb
  • Dyrkningsfrie zoner langs vandløb