Forurening

Desværre opleves der alt for ofte og alt for mange steder skum i Koldkær Bæks vand. 1-3-2014. Det er uvist i hvilket omfang myndigheder foretager analyser af vandkvaliteten, og hvad de måler ? Man kan frygte at der måske mest måles på faktorer som Kolibakterier og andre smitstoffer for mennesker, og i mindre grad på næringsstofindholdet, giftstoffer for miljøet, sulfopreparater samt øvrige stoffer, som er skadelige for flora og fauna i vandløbene. Som sagt det er udelukkende en frygt. Der vil blive forsøgt taget kontakt til myndighederne for at afklare: Hvad analyseres der for ? Hvor mange steder tages der vandprøver ? Hvor ofte tages prøverne ? Hvor offentliggøres de ? Er resultaterne tilgængelige for borgerne ? Når dette er afklaret, vil Myndighedernes analyser blive beskrevet på denne side. Ligeledes vil det også blive undersøgt om der er tiltag på vej i forhold til forbedring af vandkvaliteten.

Desværre opleves der alt for ofte og alt for mange steder skum i Koldkær Bæks vand. 1-3-2014. Det er uvist i hvilket omfang myndigheder foretager analyser af vandkvaliteten, og hvad de måler ? Man kan frygte at der måske mest måles på faktorer som Kolibakterier og andre smitstoffer for mennesker, og i mindre grad på næringsstofindholdet, giftstoffer for miljøet, sulfopreparater samt øvrige stoffer, som er skadelige for flora og fauna i vandløbene. Som sagt det er udelukkende en frygt.
Der vil blive forsøgt taget kontakt til myndighederne for at afklare: Hvad analyseres der for ? Hvor mange steder tages der vandprøver ? Hvor ofte tages prøverne ? Hvor offentliggøres de ? Er resultaterne tilgængelige for borgerne ? Når dette er afklaret, vil Myndighedernes analyser blive beskrevet på denne side. Ligeledes vil det også blive undersøgt om der er tiltag på vej i forhold til forbedring af vandkvaliteten.

Koldkær Bæk (og Egå) er blevet besøgt regelmæssigt fra 2008 og frem til idag.

  • Desværre er der ved næsten hvert besøg konstateret meget skum i vandoverfladen. Nogle gange rigtig slemt (se billedeksempler på denne side).
  • Ligeledes er der konstateret store mængde af trådalger på bunden af Koldkær Bæk. De plejer at være indikatorer for et højt niveau af næringsstoffer i vandet.
  • Som det er forstået, skal Koldkær Bæk i fremtiden modtage meget store vandmængder fra parkeingspladser og veje i området. Vejsalt, samt afskyld fra bilers undervognsbehandling, bremsebelægninger mm. kan muligvis også påvirke miljøet i vandløbet.

Det er rigtig ærgeligt, fordi disse faktorer næppe er gunstigt for etablering af en fast Havørredbestand i Koldkær Bæk. Da Havørred et toppen af fødekæden, betyder det, at hvis den kan leve i Koldkær Bæk, så har det øvrige dyre- og planteliv det også OK. Se også afsnit om Havørred.

Det forlyder at Aarhus Kommune omkring år 2000 skulle have foretaget en større oprensning af Koldkær Bæk samt foretaget retablering med det rette grus, som er gydevenligt for Havørred. Desuden skulle der gennem en årrække være udsat havørred-yngel i Koldkær bæk. Bl.a. ved broen ved Humlehusvej. Ligeledes skulle der være sat yngel ud ved Nymølle ved Egåen, ca. 500 m fra Koldkær Bæk.

Det vil være uheldigt hvis disse tiltag bliver nyttesløse som følge af mangelfund vandkvalitet i bækken. Havørreden er klar (den 6-1-2016 blev der set en flot gylden Havøøred i gydedragt). Spørgsmålet er, om myndighederne er klar til at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet i Koldkær Bæk ?

Ca. 300 m fra Koldkær Bæk's udløb i Egå blev der den 8-12-2015 observeret denne ca. ½ m høje mur af tæt skum. Det gik helt på tværs af åen. Der må have været tale om en meget kraftigt 'udslip' af et eller andet ? Håber ikke det har haft fatale konsekvenser for livet i åen?

Ca. 300 m fra Koldkær Bæk’s udløb i Egå blev der den 8-12-2015 observeret denne ca. ½ m høje mur af tæt skum. Det gik helt på tværs af åen. Der må have været tale om en meget kraftigt ‘udslip’ af et eller andet ? Håber ikke det har haft fatale konsekvenser for livet i åen?

Det Nye Universitetshospital, Skejby havde denne interessante infostander. 31-5-2015. Der står 'rensning af hospitalsspildevand'. Det betyder højest sandsynligvis at alt overfladevand fra hospitalets tagarealer, veje, parkeringsarealer mm. ikke er omfattet af denne rensning. Det frygtes at dette overfladevand, som kan rumme vejsalt (kan indeholde store næringsmængder), giftigt afskyld fra tagflader, vejbelægninger, undervognsbehandlinger, bremsebelægninger, ledes urenset ud i Koldkær Bæk. Det bør undersøges om der er foretaget konsekvensberegninger over dette. Bla. i forhold til muligheden for en Havørredbestand i Koldkær Bæk.

Det Nye Universitetshospital, Skejby havde denne interessante infostander. 31-5-2015. Der står ‘rensning af hospitalsspildevand’. Det betyder højest sandsynligvis at alt overfladevand fra hospitalets tagarealer, veje, parkeringsarealer mm. ikke er omfattet af denne rensning. Det frygtes at dette overfladevand, som kan rumme vejsalt (kan indeholde store næringsmængder), giftigt afskyld fra tagflader, vejbelægninger, undervognsbehandlinger, bremsebelægninger, ledes urenset ud i Koldkær Bæk. Det bør undersøges om der er foretaget konsekvensberegninger over dette. Bla. i forhold til muligheden for en Havørredbestand i Koldkær Bæk.

15-10-2015 blev der registreret et hvidt materiele fra et af afløbene fra Det Ny Universitetshospital ud i Regnvandssøerne. Herfra ledes vandet videre til Koldkær Bæk. Der var opsat en flydespærring. Det kunne være interessant at vide om det havde nogle miljømæssige konsekvenser ? Herunder hvilket materiale det drejede sig om ? Hvor store mængder ? Hvor stor en procentdel blev tilbageholdt / røg videre i vandløbet ?

15-10-2015 blev der registreret et hvidt materiele fra et af afløbene fra Det Ny Universitetshospital ud i Regnvandssøerne. Herfra ledes vandet videre til Koldkær Bæk. Der var opsat en flydespærring. Det kunne være interessant at vide om det havde nogle miljømæssige konsekvenser ? Herunder hvilket materiale det drejede sig om ? Hvor store mængder ? Hvor stor en procentdel blev tilbageholdt / røg videre i vandløbet ?

Vand fra Regnvandsbassin vest for Paludan Müllersvej ledes ud i Koldkær Bæk. 31-5-2015. Vandet skummer en del. Desuden er der mange trådalger omkring udledningen, hvilket ses tydeligt til venstre for den venstre skumfane. Trådalgerne er normalt indikator for højt næringsindhold i vandet. Om vandet udelukkende opsamles fra Paludan Müllers vej eller om der også indgår vand fra Det Nye Universitetshospital vides ikke.

Vand fra Regnvandsbassin vest for Paludan Müllersvej ledes ud i Koldkær Bæk. 31-5-2015. Vandet skummer en del. Desuden er der mange trådalger omkring udledningen, hvilket ses tydeligt til venstre for den venstre skumfane. Trådalgerne er normalt indikator for højt næringsindhold i vandet. Om vandet udelukkende opsamles fra Paludan Müllers vej eller om der også indgår vand fra Det Nye Universitetshospital vides ikke.

Koldkær Bæk ser desværre ud til at være forurenet. Ligesom i Egåen sees meget skum. 12-4-2014.

Koldkær Bæk ser desværre ud til at være forurenet. Ligesom i Egåen sees meget skum. 12-4-2014.

.

.

.