Formål-Kontakt

Formål:

Hjemmesiden www.koldkærbæk.dk bygger på et netværk af naturinteresserede, som brænder for, på hobbybasis, at undersøge dyre- og plantelivet i et mindre naturområde omkring Koldkær Bæk. Det ligger omkring 5 km. nord for Aarhus og er ukendt for de fleste.

Alle aktiviteter i netværket sker på frivillig basis og uden nogen form for økonomisk støtte. Det startede i 2008.

Det er ønsket:

  • At skabe interesse for naturen ved Koldkær Bæk for lokale beboere samt mennesker, der har deres arbejdsplads i området ved Koldkær Bæk. Der er et stykke spændende  natur lige uden for deres vinduer.
  • At fremme glæden ved i fritiden at gå på opdagelse i naturen. Gerne med den vinkel at undersøge et eller andet med relation til dyr og planter. Det sker som amatører.
  • At viderebringe oplevelserne af områdets dyr og planter på denne lokale hjemmeside samt i små videoer og andre nutidige medier.
  • At naturoplysningerne kan komme videre ud til andre uden for lokalområdet, som kan have interesse i områdets naturmæssige kvaliteter. Derved dannes der bedre basis for at naturværdierne kan indgå i fremtidige planer for området omkring Koldkær Bæk.

Kontakt:

Har du naturmæssige information om området omkring Koldkær Bæk, er du velkommen til at skrive en mail til nedennævnte adresse. Følgende har særlig interesse:

  • Observationer om dyr og planter (gerne med angivelse af arter, antal, tidspunkt, præcist sted samt evt. kommentarer og foto)
  • Trafikdræbte dyr har stor interesse (gerne med et foto). Smid det ikke væk. Kommer gerne forbi og ser på det.
  • Historiske oplysninger med fokus på dyr og planter samt landskabs- og egnskarakterer. Hvilke dyr og planter var der tidligere? Hvordan blev arealerne drevet tidligere? Gerne billeder af hvordan stedet så ud i gamle dage.

Da denne hjemmeside drives på frivilligt basis, kan der godt gå lidt tid, inden du modtager svar.

Tak for din interesse for Koldkær Bæk.

Mailadressen er:   koldkaerbaek.dk@gmail.com