Flagermus

Med den varierede natur, der er omkring Koldkær Bæk, var det forventet, at se en del flagermus. Her er mange vandhuller foruden mange ældre, store træer omkring landejendomme. Hertil kommer en del smålunde og levende hegn. Alt sammen basis for et rigt insektliv og dermed basis for flagermus. Desuden er der mange ældre driftsbygninger, som ikke benyttes længere. Det må også forventes at være gode opholdssteder for flagermus i dagstiden.

I 2016 blev området omkring Koldkær Bæk undersøgt for Flagermus.

Metode : På vindstille og lune aftener fra Maj til September blev potentielle områder undersøgt for Flagermus. Det foregik fra omkring solnedgang til ca. 2 time efter solnedgang. På hvert undersøgelsespunkt blev der observeret i 15 min. Observationerne foregik med synet, hvilket  er en ganske udemærket metode, når det drejer sig om at konstatere om der er flagermus eller ej. Med erfaring fra tidligere flagermuseobservationer, er det rimeligt at inddele flyvende flagermus som små, mellemstore eller store. Sikker artsbestemmelse af flyvende flagermus kræver en Flagermuse-detector (forventes afprøvet i 2017).

Foreløbigt resultat for 2016

Ca. 15 potentielle flagermuselokaliteter  ved Koldkær Bæk blev besøgt i 2016. Resultatet var væsentlig under forventet:

  • Store flagermus = 3 lokaliteter (Ejendom ved Brendstrup, Ejendom ved Topkærvej, Ejendom ved Revelhøjvej) Alle steder blev der kun registreret et individ på 15 min. Men et af stederne var det alligevel en flot oplevelse. En meget stor flagermus fløj i flere minutter rundt om trætoppen på et ca. 20 m højt Poppeltræ. Den samlede insekter eller saft helt inde ved bladene. Det kunne være interessant at vide hvad det var, den samlede og hvilken flagermuseart det drejede sig om. Måske Langøret flagermus, som er kendt for at samle natsværmere på bladene af træer ? Måske Brunflagermus, som er den største flagermuseart i Danmark ?
  • Lille flagermus (måske Dværgflagermus ?) = 1 lokalitet (Vestereng). Et individ på 15 min.

Til trods for at området virker oplagt til flagermus, er det noget skuffende. Første tanke var om det evt. kunne skyldes sprøjtegifte. Men det forekommer ikke umiddelbart sandsynligt, da mange landejendomme i området er meget små og drives på hobbybasis. Hvilket de tomme og svagt vedligeholdte driftsbygninger også underbygger. Kan det være Vinteropholdsstederne, uro på disse, der er årsagen ? Måske, måske ikke ? Sammenligning : Inde omkring Trøjborg og Risskov ved Aarhus  blev også observeret flagermus efter samme metode i 2016. Her var intensiteten omkring 3 individer pr. 15 min. Her var det mest de små flagermus, som blev observeret. Sjældnere blev der set flagermus af mellemstørrelsen. Store flagermus blev aldrig observeret.

Fremtidig undersøgelse af Flagermus ved Koldkær Bæk

Undersøgelse af flagermus ved Koldkær Bæk  forventes fortsat i 2017. Metoden vil blive fortsat. Den er simpel at gennemføre og giver en indikator for om der er flagermus på lokaliteten og med hvilken intensitet. Den vil blive forsøgt suppleret med en Flagermuse-detector. Specielt observationen af den store flagermus omkring poppeltræet, kunne det være interessant at følge op på.