Eng-Kabbeleje

Eng-kabbeleje på Humlehus-eng ved Koldkær Bæk. 25-5-2014. En gudesmuk plante, som er ved at blive trængt af opvækst af Rødel, Lodden Dueurt, Lyse-Siv samt Kæmpe Bjørneklo. Sidstnævnte er både i 2014 og 2015 ad frivillig vej stukket med spade. Det synes dog ikke at hjælpe så meget. Jorden indeholder sandsynligvis en stor frøbank af Kæmpe Bjørneklo.

Eng-kabbeleje på Humlehus-eng ved Koldkær Bæk. 25-5-2014. En gudesmuk plante, som er ved at blive trængt af opvækst af Rødel, Lodden Dueurt, Lyse-Siv samt Kæmpe Bjørneklo. Sidstnævnte er både i 2014 og 2015 ad frivillig vej stukket med spade. Det synes dog ikke at hjælpe så meget. Jorden indeholder sandsynligvis en stor frøbank af Kæmpe Bjørneklo.

Eng-kabbeleje på Humlehus-eng ved Koldkær Bæk. 25-4-2014. Lodden Dueurt er ved at overvokse og fortrænge den smukke Eng-kabbeleje (se billedet).

Eng-kabbeleje på Humlehus-eng ved Koldkær Bæk. 25-4-2014. Lodden Dueurt er ved at overvokse og fortrænge den smukke Eng-kabbeleje (se billedet).

Et udsnit af arealet med Eng-kabbeleje ved Koldkær Bæk. 3-5-2015. Arealet, der ejes af Aarhus Kommune, ligger på østsiden af Koldkær Bæk, hvor den løber ud i Egåen. På vestsiden ligger det kreaturafgræssede Humlehus-eng. Arealet med Eng-kabbeleje bliver ikke afgræsset og, så vidt det kan vurderes, heller ikke slået. Der er problemer med Kæmpe Bjørneklo, selvsåning af Elle-træer samt stigende tilvækst af Lodden Dueurt og Lyse-Siv. For at bevare den smukke Eng-kabbeleje, vil det være ønskeligt at vedligeholde arealet f.eks. med buskrydning eller kreaturafgræsning. Sidstnævnte vil kræve en forlængelse af den eksisterende græsningsfold på østsiden af Koldkær Bæk. Dette kræver aftale med en privat ejer, der har et engareal imellem de 2 områder.

Et udsnit af arealet med Eng-kabbeleje ved Koldkær Bæk. 3-5-2015. Arealet, der ejes af Aarhus Kommune, ligger på østsiden af Koldkær Bæk, hvor den løber ud i Egåen. På vestsiden ligger det kreaturafgræssede Humlehus-eng. Arealet med Eng-kabbeleje bliver ikke afgræsset og, så vidt det kan vurderes, heller ikke slået. Der er problemer med Kæmpe Bjørneklo, selvsåning af Elle-træer samt stigende tilvækst af Lodden Dueurt og Lyse-Siv. For at bevare den smukke Eng-kabbeleje, vil det være ønskeligt at vedligeholde arealet f.eks. med buskrydning eller kreaturafgræsning. Sidstnævnte vil kræve en forlængelse af den eksisterende græsningsfold på østsiden af Koldkær Bæk. Dette kræver aftale med en privat ejer, der har et engareal imellem de 2 områder.