Dyrenes brug af Faunapassage

FAUNAPASSAGEN VED KOLDKÆR BÆK ER EN STOR SUCCES FOR DE VILDE DYR. Registrering med Faunakamera viser at Faunapassagen anvendes af Odder, Grævling, Ræv, Husmår, Ilder, Lækat, Mink, Pindsvin, Spidsmus, Markmus, Halsbåndsmus/Skovmus sp, Vandrikse, frøer mm. Var Faunapassagen ikke blevet etableret, ville der sandsynligvis være sket flere trafikdrab, på det sted, hvor Koldkær Bæk passerer den trafikerede vej 'Agro Food Park'. I 2013 blev Faunapassage etableret (foto fra 10-6-2013). Langs Koldkær Bæk's sider er lagt store sten, som kan modstå den kraftige strøm, der er i forbindelse med skybrud og store nedbørsmængder. På hver side, nærmest metalrørets vægge, er anlagt jordstier, som dyrene kan benytte.

FAUNAPASSAGEN VED KOLDKÆR BÆK ER EN STOR SUCCES FOR DE VILDE DYR.
Registrering med Faunakamera viser at Faunapassagen anvendes af Odder, Grævling, Ræv, Husmår, Ilder, Lækat, Mink, Pindsvin, Spidsmus, Markmus, Halsbåndsmus/Skovmus sp, Vandrikse, frøer mm.
Var Faunapassagen ikke blevet etableret, ville der sandsynligvis være sket flere trafikdrab, på det sted, hvor Koldkær Bæk passerer den trafikerede vej ‘Agro Food Park’.
I 2013 blev Faunapassage etableret (foto fra 10-6-2013). Langs Koldkær Bæk’s sider er lagt store sten, som kan modstå den kraftige strøm, der er i forbindelse med skybrud og store nedbørsmængder. På hver side, nærmest metalrørets vægge, er anlagt jordstier, som dyrene kan benytte.

Ved Koldkær Bæk findes 2 Faunapassager. Den ene findes hvor bækken løber under den nyetablerede 4 sporede Palludan Müllersvej. Den anden er etableret hvor bækken løber under den udvidede vej til Agro Food Park. De er etableret omkring 2012 – 2013.

Nederst på denne side er vist billeder fra etableringen af faunapassagerne.

Undersøgelse af dyrenes anvendelse af Faunapassage ved Koldkær Bæk

I foråret 2016 startede en undersøgelse af de vilde dyrs anvendelse af faunapassagen under vejen ‘Agro Food Park’. Undersøgelsen sker på frivilligt og ulønnet basis. Resultatet forventes bragt på dette site samt muligvis i et naturtidsskrift.

Formålet er at belyse :

 • Hvilke dyrearter benytter faunapassagen ved Koldkær Bæk ?
 • Hvor stort et antal drejer det sig om, for de forskellige arter ?
 • Hvordan er døgn-rytmen for de forskelige arter ?
 • Hvordan er års-rytmen ? Er der mere aktivitet omkring de forskellige dyrs parringstid ? Går Grævlingen i vinterhi, eller er den pga. kllimaændringer aktiv hele vinteren ?
 • Hvilken retning bevæger dyrene sig ? Er der en tendens til at der er flere dyr, som vandrer fra det åbne land med overskud af dyr ind mod Aarhus ?
 • Hvilke dyr undgår faunapassagen og mulige årsager ? Er faunapassagen for lille til nogle arter ? Er der arter, der er bange for at anvende den mørke og måske usikre faunapassage ?

Metode. Undersøgelsen skete i starten mest ved rivning af barjords-arealer inde i faunapassagen, så dyrespor kunne registreres. Dette blev suppleret med indsamling og identifikation af dyreeskementer. Siden er undersøgelsen skiftet til primært at anvende Faunakamera, som tar foto / video af dyrenes færden i Faunapassagen (Anvendelse af Faunakamera er sket med tilladelse af Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi).

Faunapassagen har stor succes – en del dyr anvender faunapassagen – heraf nogle sjældne arter

En foreløbig status viser at faunapassagen anvendes af arter som :

 • Ræv
 • Grævling
 • Odder – rødlisteart – som kræver beskyttelse af dens levested
 • Husmår
 • Ilder
 • Lækat
 • Mink
 • Brun rotte
 • Halsbåndmus / Skovmus
 • Markmus / Rødmus sp.
 • Spidsmus sp.
 • Pindsvin
 • Hare
 • Butsnudet frø sp.
 • Fiskehejre *)
 • Vandrikse *)
 • Solsort *)
 • Musvit *)
 • Gærdesmutte *)
 • Rødhals *)
 • *) fuglene er fødesøgende inde i faunapassagen – de bruger den selvfølgelig ikke som spredningskorridor

Nedenfor er vist nogle billeder, som Faunakameraerne har optaget.

På linket bringes videoklip fra Faunapassagerne ved Koldkær Bæk – de er rigtig interessante :-)

I afsnittet ‘Pattedyr’ og ‘Øvrige dyrearter’ beskrives de forskelige arters forekomst langs hele Koldkær Bæk, fra de forskellige udspring til samløbet med Egå.

.

Odder anvender regelmæssigt Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 4-9-2016). Det er velkendt at Odder findes i Vandløbssystemet omkring Egå. Men da Koldkær Bæk virker ret forurenet og fiskefattig, var det ikke forventet at Odderen ville opholde sig ca. 1,5 km op i vandløbet - langt fra Egåen. Den sjældne og totalfredede Odder er på den danske rødliste over plante- og dyrearter med riciko for at uddø. Dens levested er beskyttet. Den kræver: ro, ro og atter ro. Derfor opfordres til at folk ikke forsøger at finde Odderen. Den vil forsvinde længe inden man finder den. Samtidig med at den stresses unødigt. Fantastisk at den sjældne Odder findes kun 5 km. fra Aarhus Centrum. Det er håbet at de store byggeprojekter i området kan etableres på en sådan måde, at Koldkær Bæk forbliver med at være en lille Naturperle.

Odder anvender regelmæssigt Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 4-9-2016). Det er velkendt at Odder findes i Vandløbssystemet omkring Egå. Men da Koldkær Bæk virker ret forurenet og fiskefattig, var det ikke forventet at Odderen ville opholde sig ca. 1,5 km op i vandløbet – langt fra Egåen.
Den sjældne og totalfredede Odder er på den danske rødliste over plante- og dyrearter med riciko for at uddø. Dens levested er beskyttet. Den kræver: ro, ro og atter ro. Derfor opfordres til at folk ikke forsøger at finde Odderen. Den vil forsvinde længe inden man finder den. Samtidig med at den stresses unødigt.
Fantastisk at den sjældne Odder findes kun 5 km. fra Aarhus Centrum. Det er håbet at de store byggeprojekter i området kan etableres på en sådan måde, at Koldkær Bæk forbliver med at være en lille Naturperle.

.

Ræv anvender jævnligt Faunapassagen ved Koldkær Bæk (ovenstående foto fra 23-8-2016). Det er interessant at følge hvordan de forskellige dyrearter anvender Faunapassagen. Nogle arter har tid til at stoppe op og snuse under vejs. Ræven har som regel travlt - den bevæger sig målbevist og hurtigt igennem Faunapassagen.

Ræv anvender jævnligt Faunapassagen ved Koldkær Bæk (ovenstående foto fra 23-8-2016). Det er interessant at følge hvordan de forskellige dyrearter anvender Faunapassagen. Nogle arter har tid til at stoppe op og snuse under vejs. Ræven har som regel travlt – den bevæger sig målbevist og hurtigt igennem Faunapassagen.

.

Grævling anvender også Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 5-9-2016). Det var ikke ventet, at så stort og relativt sjældent dyr ville forekomme kun 5 km. fra Aarhus Centrum. Det er spændende om Grævlingen også vil blive registreret i vintermånederne. Egentlig burde den gå i vinterhi, men måske betyder klimaforandringerne og de mildere vintre, at Grævlingen er aktiv alle årets måneder ?

Grævling anvender også Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 5-9-2016). Det var ikke ventet, at så stort og relativt sjældent dyr ville forekomme kun 5 km. fra Aarhus Centrum. Det er spændende om Grævlingen også vil blive registreret i vintermånederne. Egentlig burde den gå i vinterhi, men måske betyder klimaforandringerne og de mildere vintre, at Grævlingen er aktiv alle årets måneder ?

.

Ilderen anvender ligeledes Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 30-8-2016). Bemærk Ilderens lyse tegninger over øjnene.

Ilderen anvender ligeledes Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 30-8-2016). Bemærk Ilderens lyse tegninger over øjnene.

.

Lækat anvender Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 6-9-2016). Lækatten er så afgjort et af de smukkeste pattedyr i den danske fauna. Ekstrem sky - men også vildt fasinerende at den kan nedlægge dyr med en vægt på op mod 10 gange sin egen vægt. Spændende om Lækatten senere kommer igennem Faunapassagen iført sin hvide vinterkåbe. Det vil være stort.

Lækat anvender Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 6-9-2016). Lækatten er så afgjort et af de smukkeste pattedyr i den danske fauna. Ekstrem sky – men også vildt fasinerende at den kan nedlægge dyr med en vægt på op mod 10 gange sin egen vægt. Spændende om Lækatten senere kommer igennem Faunapassagen iført sin hvide vinterkåbe. Det vil være stort.

.

Den brune rotte er så afgjort den dyreart, som oftest registreres i Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 14-9-2016). Der bor sandsynligvis en del Rotter imellem de store sten, som danner kanten ned til bækken. Som omtalt ovenfor anvender en del rovdyr Faunapassagen. Mon ikke de kan tage nogle af rotterne ? Rotter med deres korte hårvækst, er normalt følsomme over for kulde. Spændende om en evt. længere frostperioden vil afspejle sig i antallet af registrerede Rotter i Faunapassagen ?

Den brune rotte er så afgjort den dyreart, som oftest registreres i Faunapassagen ved Koldkær Bæk (foto 14-9-2016). Der bor sandsynligvis en del Rotter imellem de store sten, som danner kanten ned til bækken. Som omtalt ovenfor anvender en del rovdyr Faunapassagen. Mon ikke de kan tage nogle af rotterne ? Rotter med deres korte hårvækst, er normalt følsomme over for kulde. Spændende om en evt. længere frostperioden vil afspejle sig i antallet af registrerede Rotter i Faunapassagen ?

Koldkær Bæk løber i en Faunapassage under den 4 sporede Paludan Müllersvej (foto 3-5-2014). Denne Faunapassage er så stor, at den i venstre side har en gangsti. I den højre side findes den egentlige faunapassage. Gangstien forbinder stisystemet omkring Hospitalssøerne ved Det Ny UniversitetsHospital med stisystemerne i Brendstrup Skov (ses i baggrunden af billedet).

Koldkær Bæk løber i en Faunapassage under den 4 sporede Paludan Müllersvej (foto 3-5-2014). Denne Faunapassage er så stor, at den i venstre side har en gangsti. I den højre side findes den egentlige faunapassage. Gangstien forbinder stisystemet omkring Hospitalssøerne ved Det Ny UniversitetsHospital med stisystemerne i Brendstrup Skov (ses i baggrunden af billedet).

.

Hvor Koldkær Bæk løber under vejen 'Agro Food Park', blev der i sommeren 2013 etableret en Faunapassage. Søndag den 1. juni 2013, hvor der var mindst trafik, var det store materiel igang. Ca. 15 m af vejen blev helt gravet bort og et stort rør ( 30-40 m langt og 5-6 m i diameter) blev lagt ned i lejet for Koldkær Bæks forløb. I de timer etableringen foregik, blev alt vand i Koldkær Bæk pumpet op i 3 store slanger og ledt udenom gravningsområdet.

Hvor Koldkær Bæk løber under vejen ‘Agro Food Park’, blev der i sommeren 2013 etableret en Faunapassage. Søndag den 1. juni 2013, hvor der var mindst trafik, var det store materiel igang. Ca. 15 m af vejen blev helt gravet bort og et stort rør ( 30-40 m langt og 5-6 m i diameter) blev lagt ned i lejet for Koldkær Bæks forløb. I de timer etableringen foregik, blev alt vand i Koldkær Bæk pumpet op i 3 store slanger og ledt udenom gravningsområdet.

.

Etablering af en Faunapassage er meget kostbart. Det store materiel var igang, da Faunapassagen blev anlagt hvor Koldkær Bæk krydser vejen 'Agro Food Park' (foto 1-6-2013). Foruden en stor mobilkran, var der 3 gravemaskiner og 2 dumpere til at flytte jord, grus, sten og andre materialer frem og tilbage. Fornemt at det offentlige afsatte midler til de 2 Faunapassager ved Koldkær Bæk (den anden Faunapassage findes hvor Koldkær Bæk løber under Palludan Müllersvej).

Etablering af en Faunapassage er meget kostbart. Det store materiel var igang, da Faunapassagen blev anlagt hvor Koldkær Bæk krydser vejen ‘Agro Food Park’ (foto 1-6-2013). Foruden en stor mobilkran, var der 3 gravemaskiner og 2 dumpere til at flytte jord, grus, sten og andre materialer frem og tilbage. Fornemt at det offentlige afsatte midler til de 2 Faunapassager ved Koldkær Bæk (den anden Faunapassage findes hvor Koldkær Bæk løber under Palludan Müllersvej).

.