Det nye Universitetshospital i Aarhus

Byggeriet af Det nye Universitetshospital i Aarhus skrider hurtigt frem.
Det grønne element har en høj prioritet i byggeriet. Der er etableret et ca. 18.000 kvm  grønt område mellem det nye hospital og den nye Paludan Müllersvej. Heri indgår 5 mindre søer samt et stisystem. Søerne fungerer som regnvandsbasiner fra hospitalets tagflader, veje og parkeringsarealer. Vandet ledes videre til Koldkær Bæk. I den østlige del af hospitalets nye grønne område er Koldkær Bæk blevet fritlagt. Bækken snor sig smukt, fra den løber ind fra Vester Eng, til den forlader hospitalets område via en bred faunapassage under den nye Palludan Müllersvej.

Faunapassagen er så stor, at der også er plads til en gangsti. Herfra kan man, menneskene og dyrerne, fortsætte videre i Brændstrup Skov.

Et super flot projekt, hvor Koldkær Bæk spiller et vigtigt ellement.

Flere oplysninger og fotos følger.