Dagpragtstjerne

Dag-Pragtstjerne ved en af Hospitalssøerne. Koldkær Bæk løber mellem volden og træerne i baggrunden. 23-5-2015. Selvom den kunstigt anlagte regnvandssø kun er 2 år gammel (da billedet blev taget) er den allerede veltilvokset. Dag-pragtstjernen er sandsynligvis udsået i forbindelse med etableringen af søen. Af de 5 kunstigt anlagte regnvandssøer til Det Ny Universitetshospital, er ovennævnte, set ud fra et naturmæssig målestok, langt den mest vellykkede. Måske skyldes det at den er den sidste af søerne, som regnvandet ledes igennem og derfor måske har det laveste næringsstofindhold ? Der ses rigtig mange guldsmede og andre insekter over vandspejlet. Det har igen afsmittende effekt på fuglelivet. i sommerhalvåret ses ofte Mursejler, Landsvale og Bysvale fouragere over søen.

Dag-Pragtstjerne ved en af Hospitalssøerne. Koldkær Bæk løber mellem volden og træerne i baggrunden. 23-5-2015. Selvom den kunstigt anlagte regnvandssø kun er 2 år gammel (da billedet blev taget) er den allerede veltilvokset. Dag-pragtstjernen er sandsynligvis udsået i forbindelse med etableringen af søen. Af de 5 kunstigt anlagte regnvandssøer til Det Ny Universitetshospital, er ovennævnte, set ud fra et naturmæssig målestok, langt den mest vellykkede. Måske skyldes det at den er den sidste af søerne, som regnvandet ledes igennem og derfor måske har det laveste næringsstofindhold ? Der ses rigtig mange guldsmede og andre insekter over vandspejlet. Det har igen afsmittende effekt på fuglelivet. i sommerhalvåret ses ofte Mursejler, Landsvale og Bysvale fouragere over søen.

Dag-Pragtstjerne ved en af Hospitalssøerne. Koldkær Bæk løber mellem volden og træerne i baggrunden. 23-5-2015.

Dag-Pragtstjerne ved en af Hospitalssøerne. Koldkær Bæk løber mellem volden og træerne i baggrunden. 23-5-2015.