Byudvikling

Byudviklingen omkring Koldkær Bæk går rigtig, rigtig stærkt. Fra måned til måned kan der være påbegyndt nye anlæg, som man ikke lige så komme. Det er svært at danne sig et overblik, da der er virkelig gang i den, fra mange forskellige interessenter. Aarhus Kommune må have det planmæssige overblik.

Hvad sker der lige nu

Der sker rigtig meget ved Koldkær bæk, som muligvis medfører at bækken med tiden bliver et stykke indeklemt natur. Forhåbentlig vil området omkring Koldkær Bæk fortsat indeholde lidt ‘vild natur’ og ikke blive til en friseret bypark.

  • Det Nye universitethospital Aarhus er under opførelse. I øjeblikket er det en kæmpe byggeplads. Færdigtudbygget vil det være arbejdsplads for ca. 10.000 medarbejdere.
  • Palludan Müllervej er helt færdig som 4-sporet vej. Den forventes at afvikle en stor trafikmængde.
  • Letbanen er også i fuld gang med etablering til Lisbjerg, som forventes at få 40.000 nye beboere
  • Agro Food Park udvider meget og vil omkring 2020 omfatte 3000 arbejdspladser. Her sker forskning og udvikling indenfor Fødevaresektoren
  • Der er planer om en større forbindelsesvej fra Viborgvej til Det Nye Universitetshospital Aarhus