Butsnudet Frø

I et vandhul i den nordlige del af overdrevet ved Koldkær Bæk er i foråret 2016 registreret Butsnudet Frø. Det drejer sig om 6 levende frøer + ca. 10 klumper af æg (se billederne nedenfor). Desuden blev der fundet 3 døde frøer og æg i den anden ende af vandhullet. Uvist hvad de er døde af ?

Undersøgelse af Padder i vandhuller og søer tæt på Koldkær Bæk.

Det er hensigten i foråret 2016 at undersøge ca. 10 vandhuller og søer, som ligger umiddelbart op til Koldkær Bæk, eller i dets nærhed. Undersøgelsen vil koncentrere sig om Padderne (vandsalemander samt frøer og tudser). I mindre omfang vil insekter og andre smådyr blive undersøgt. En dybere beskrivelse vil komme et andet sted på ‘koldkærbæk.dk’.

Butsnudet Frø i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 8-4-2016. Nederst til højre skimtes nogle æg.

Butsnudet Frø i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 8-4-2016. Nederst til højre skimtes nogle æg.

Butsnudet Frø i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 8-4-2016. Hannen oven på hunnen, som er igang med at lægge de mørke æg i midten. Til venstre i billedet ses æg, som er lagt lidt tidligere. De store lyse ægklumper er lagt for længst tid siden.

Butsnudet Frø i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 8-4-2016. Hannen oven på hunnen, som er igang med at lægge de mørke æg i midten. Til venstre i billedet ses æg, som er lagt lidt tidligere. De store lyse ægklumper er lagt for længst tid siden.

Butsnudet Frø i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 8-4-2016.

Butsnudet Frø i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 8-4-2016.

Død Butsnudet Frø fundet i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 1-4-2016. Der er allerede en mælkehvid hinde over øjet og en igle øverst på forbenet. Ialt blev der fundet 3 døde frøer + døde æg tæt ved hinanden. Det er uvist, hvad de er døde af. Vandhuldet så ikke forurenet ud.

Død Butsnudet Frø fundet i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 1-4-2016. Der er allerede en mælkehvid hinde over øjet og en igle øverst på forbenet. Ialt blev der fundet 3 døde frøer + døde æg tæt ved hinanden. Det er uvist, hvad de er døde af. Vandhuldet så ikke forurenet ud.

Død Butsnudet Frø fundet i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 1-4-2016. (Bemærk den runde indre fodrodsknude på bagbenet. Kendetegn i forhold til den langstragte fodrodsknude hos Spidssnudet Frø.)

Død Butsnudet Frø fundet i vandhul få meter fra Koldkær Bæk (på den nordlige del af Overdrevet tæt på Humlehus vej). 1-4-2016. (Bemærk den runde indre fodrodsknude på bagbenet. Kendetegn i forhold til den langstragte fodrodsknude hos Spidssnudet Frø.)

Æg fra en Padde (sandsynligvis Butsnudet Frø) fundet tæt på Koldkær Bæks udløb i Egåen. 1-4-2016. Padden er sandsynligvis spist og kastet op igen af en Odder, idet æggene blev fundet ved siden af spor efter Odder. (se yderligere beskrivelse under afsnittet om Odder).

Æg fra en Padde (sandsynligvis Butsnudet Frø) fundet tæt på Koldkær Bæks udløb i Egåen. 1-4-2016. Padden er sandsynligvis spist og kastet op igen af en Odder, idet æggene blev fundet ved siden af spor efter Odder. (se yderligere beskrivelse under afsnittet om Odder).

…….