Brud, Mustela Nivalis, Weasel

Brud ved Koldkær Bæk, 19-2-2017. Optagelsen skete med et Faunakamera. Bruden er registreret flere gange og flere steder i området omkring Koldkær Bæk. Efter sigende skulle Bruden være verdens mindste rov-pattedyr. Af video nedenfor fra Koldkær Bæk, fremgår det klart, at den er i konstant lynhurtig bevægelse. Så lille et dyr med så meget 'krudt i røven' må have et enormt stofskifte. Den må hele tiden være på jagt efter mus, fugle og andre smådyr. Dem er der også en del af ved Koldkær Bæk. Et godt fødegrundlag kombineret med gode boligbetingelser i de mange stenbunker i markskellene, er sandsynligvis med til at gøre Koldkær Bæk til en god habitat for Bruden.

Brud ved Koldkær Bæk, 19-2-2017. Optagelsen skete med et Faunakamera. Bruden er registreret flere gange og flere steder i området omkring Koldkær Bæk. Efter sigende skulle Bruden være verdens mindste rov-pattedyr. Af video nedenfor fra Koldkær Bæk, fremgår det klart, at den er i konstant lynhurtig bevægelse. Så lille et dyr med så meget ‘krudt i røven’ må have et enormt stofskifte. Den må hele tiden være på jagt efter mus, fugle og andre smådyr. Dem er der også en del af ved Koldkær Bæk. Et godt fødegrundlag kombineret med gode boligbetingelser i de mange stenbunker i markskellene, er sandsynligvis med til at gøre Koldkær Bæk til en god habitat for Bruden.

Brud ved Koldkær Bæk. Optaget med Faunakamera, 2017

 

I 2016 / 2017 / 2018 er anvendet faunakamera til registrering af bruds aktiviteter ved Koldkær Bæk og dets nærmeste område. Det har givet mange interessante
observationer. Se undersøgelsen af Dyrenes brug af faunapassage samt Wildlife monitoring by using Trail Camera. Samlet blev der registreret 56 videooptagelser af Brud. Senere
følger en række analyser på baggrund af det indsamlede materiale. F.eks. døgn- og årsvariation. Desuden opgøres Brudens hyppighed i forskellige landskabs elementer, opgjort som antal records med en art pr. 100 observationsdøgn.