Brendstrup Gårdene

Fra passagen under Palludan Müllersvej, fortsætter Koldkær Bæk mod nord, mellem Brendstrup gårdene og Paludan Müllersvej. Dette forløb har tidligere været rørlagt, men er nu fritlagt i forbindelse med vejprojektet. Fritlæggelsen er meget vellykket.

Efter passagen af Brendstrupgårdene fortsætter Koldkær Bæk igennem markerne i et lige kanalforløb.

De sidste ca. 300 m er bækken dog rørlagt, indtil den forbindes med sin anden større forgrening. Den gren, som stammer fra Koldkær Bæks udspring tæt ved Revelhøje og Uskær gård.

Flere oplysninger og fotos følger.